BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogonowska Barbara
Tytuł
Kapitał społeczny - próba rekonstrukcji kategorii pojęciowej
Social Capital - an Attempt at Reconstructing the Notion
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 9-32
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Przegląd literatury, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego, Struktura społeczna, Zachowania społeczne
Social capital, Literature review, Economic literature analysis, Social structure, Social behaviour
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamiarem podstawowym tekstu jest przedstawienie literalnych definicji kategorii kapitału społecznego, które zostały przyjęte przez autorów i współautorów wydanych niedawno za granicą trzech publikacji podejmujących to zagadnienie. W tym sensie należy uznać niniejszy artykuł jako wstępny i niepełny - nie uwzględnia innych prac (w tym publikacji polskich). Można jednak sądzić, że treść odnośnych publikacji ma znaczenie doniosłe: w środowisku nauk ekonomicznych i społecznych wzrasta zainteresowanie kategorią kapitału społecznego, a wykorzystany w tym miejscu materiał zawiera nie tylko bogaty przegląd konceptualnych ujęć tego przedmiotu badań, lecz także rejestrację różnic reprezentowanych perspektyw poznawczych oraz towarzyszących im wartościowań, zwłaszcza tych, które dotyczą kulturowej roli kapitału społecznego w układzie norm i reguł gospodarowania współczesnych społeczeństw. Prace te przedstawiają ponadto zagadnienia związane z doborem metod i technik badawczych nad kapitałem społecznym oraz wyniki już przeprowadzonych badań empirycznych. (fragment tekstu)

The article attempts at presenting a report on definitions of a notion of social capital and cultural role of this phenomena in the current economy taking place in the three outstanding books: Social Capital. Theory and Research, N. Lin, K. Cook, R.S. Burt (editors), Aldine de Gruyter, New York 2001, pp. 333; The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, edited by Ch. Grootaert and Th. Bastelaer, Cambridge University Press 2002, pp. 360; B. Fine, Social Capital versus Social Theory. Political Economy and Social Science at the Turn of the Millenium, Routledge, London and New York 2001, pp. 293. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Social Capital. Theory and Research, eds N. Lin, K. Cook, R.S. Burt, Aldine de Gruyter, New York 2001.
 2. The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 3. Fine B., Social Capital versus Social Theory. Political economy and social science at the turn of the millennium, Routledge, London and New York 2001.
 4. Hanifan W.L., The Rural School Community Center, "Annals of the Academy of Political and Social Sciences" 1916, Vol. 67.
 5. Becker G., Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, "Journal of Political Economy" 1962 No. 70.
 6. Schultz T.W., Investment in Human Capital, "American Economic Review" 1963 No. 51.
 7. Krishna A., Uphoff N., Mapping and measuring social capital through assessment of collective action to conserve and develop watersheds in Rajasthan, India, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 8. Putnam R.D., Foreword, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 9. Grootaert Ch., Van Bastelaer Th., Introduction and overview, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 10. Putnam R.D., Making Demokracy Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton, NY: Princeton University Press 1993.
 11. Coleman J., Foundations of Social Theory, Cambridge, MA: Harvard University Press 1990.
 12. North D., Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, New York: Cambridge University Press 1990.
 13. Olson M., The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities, New Haven: Yale University Press 1982.
 14. Collier P., Social capital and poverty: a microeconomic perspective, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 15. Knack S., Social capital, growth, and poverty: a survey of cross-country evidence.
 16. Fafchamps M., Minten B., Social capital and the firm: evidence from agricultural traders in Madagascar, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 17. Lin N., Building a Network Theory of Social Capital, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
 18. Burt R.S., Structural Holes versus Network Closure as Social Capital, w: The Role of Social Capital in Development. An Empirical Assessment, eds. Ch. Grootaert, Th. van Bastelaer, Cambridge University Press 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu