BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzyminiewska Grażyna
Tytuł
Umiejętności zarządzania konfliktem jako element kapitału społecznego
Conflict Management Abilities as an Element of Social Capital
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 86-97, rys., tab.
Słowa kluczowe
Zarządzanie konfliktami, Konflikty społeczne, Kapitał społeczny, Negocjacje zbiorowe, Strategie negocjacyjne
Conflict management, Social conflicts, Social capital, Collective bargaining, Negotiation strategies
Uwagi
summ.
Abstrakt
O sukcesach ekonomicznych i dobrobycie narodów decyduje wiele czynników, wśród których bez wątpienia znajduje się sposób wykorzystania kapitału społecznego. Fakt ten jest ciągle niedoceniany w takim kraju jak Polska, gdzie zaniedbania w dziedzinie oświaty, kultury, prawa są znaczne i nie ułatwiają niezbędnych zmian mentalnościowych. Jak wynika z doświadczeń innych krajów, to sposób zagospodarowania kapitału społecznego decyduje o sukcesie lub porażce podejmowanych działań społecznych zarówno w skali mikro, jak i makrospołecznej. Jeśli za Colemanem uznamy bowiem, że kapitał społeczny oznacza umiejętność współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji, podejmowanej w celu realizacji wspólnych interesów, a zdolność, zwłaszcza do łączenia się w grupy, do realizacji wytyczonego celu jest szczególnie istotna nie tylko dla gospodarki, ale w innych społecznie ważnych aspektach działalności ludzkiej, to ranga problemu wydaje się być oczywista. Niniejsze opracowanie spośród ogromu problemów z tym związanych, zajmuje się kwestią umiejętności zarządzania konfliktem rozpatrywanym jako ważny element kapitału społecznego. Nie ulega bowiem wątpliwości, że stosunki społeczne naznaczone sprzecznością interesów, celów i wartości wywołują różne sposoby zachowań, których charakter często prowadzi do poważnych zakłóceń w relacjach międzyludzkich i ładzie społecznym. Celem poniższych rozważań jest wskazanie na rolę konfliktu społecznego, niezbędne zmiany mentalnościowe w sposobie traktowania tego zjawiska i nabywania kompetencji negocjacyjnych jako warunku rozstrzygania konfliktów, bez naruszania zasad społecznego consensusu, gdzie konflikt jest rozumiany jako sprzeczność ról, wartości, celów, interesów. (fragment tekstu)

The author of this article describes the conflikt, indicating its meaning and present understanding, showing rules of conflict's management and its negotiating solution's way. The purpose of this study is calling attention to meaning negottiations rules for communications between participants of social life. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Coleman J.S., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988 No. 94.
  2. Pacholoski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1997.
  3. Dahrendorf R., Konflikt und Freheit. Auf dem Wege zur Dienstklassengesellschaft, Munchen 1972.
  4. Białyszewski H., Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych, Warszawa.
  5. Bartkowiak G., Januszek H., Pietraszewski M., Przedsiębiorczość, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1995.
  6. Skarżyńska, Polak Maruda, "Gazeta Wyborcza", 20 stycznia 2003.
  7. Meining W., Hess A., Management-Bewaltigung von zwischenmenschlichen Spannung Fortschrittliche Betriebsßihrung und Industirl Engineering unter Berucksichtung Betrieblicher Effzienziele, VI 1991, Nr. 3.
  8. Słaboń A., Konflikt społeczny i negocjacje, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1995.
  9. Krzyminiewska G., Etyczne uzasadnienie praktyki negocjacji, w: Elementy gospodarki rynkowej, (red.) B. Pogonowska, PWE, Warszawa 2000.
  10. Fisher R., Ury W., Pallon B., Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu