BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zboroń Halina
Tytuł
Kapitał społeczny w refleksji etycznej
Social Capital in Ethical Reflection
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 98-113
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Etyka, Zaufanie, Etyka działalności gospodarczej, Wartościowanie etyczne w gospodarce, Wartość ekonomiczna, Kultura biznesu
Social capital, Ethics, Trust, Business activity ethics, Ethical valuation in the economy, Economic value, Culture of business
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka kapitału społecznego i zaufania jest w ostatnich latach coraz częściej odnoszona do zagadnień gospodarczych. Można to potraktować jako kolejny argument wspierający przekonanie, iż od kilkunastu co najmniej lat daje się zaobserwować pewną tendencję polegającą, najogólniej mówiąc, na stwarzaniu coraz przychylniejszej atmosfery wokół wszelkich prób włączania w obszar refleksji dotyczącej gospodarki także myślenia (w szczególności wartościowania) pozaekonomicznego. Zwróćmy uwagę, że w istocie poza czy ponad pewną kwestią szczegółową (co to jest kapitał społeczny i jaki ma wpływ na przebieg procesów gospodarczych) daje się tu zauważyć problem podstawowy i o wiele bardziej skomplikowany. Chodzi mianowicie o rozstrzygnięcie, na ile i w jakim zakresie zasadne jest łączenie refleksji ekonomicznej z innymi dziedzinami myśli społecznej: socjologią, filozofią społeczną (w szczególności etyką gospodarczą), psychologią społeczną. Coraz powszechniej podzielane jest przekonanie, iż gospodarowanie jest procesem społecznym, a gospodarka to najważniejszy obszar życia społecznego i nie powinno się niejako "sztucznie" (tj. wbrew tzw. naturze zjawisk) oddzielać tego, co identyfikowane jest jako problem ekonomiczny, od jego szerszego, społecznego kontekstu. Stwarza się tym samym sprzyjającą atmosferę dla podejmowania rozważań ujmujących problematykę gospodarowania integralnie, tj. uwzględniając ów kontekst czy też warunki społeczne, w jakich owo gospodarowanie przebiega. (fragment tekstu)

According to the author the problems of social capital are situated on the border of economic ethics and economics. Taking social capital into account while considering economic issues is justified as a particular supplement in defining social conditions in which decisions and economic activities are undertaken. Assuming that companies are obliged to adjust their activities to social conditions gives rise to the question about non-economic hierarchy of values in the economic practice. The considerations concerning social capital are an attempt to find an answer to the above-mentioned question. The author presents a critical evaluation of some approaches to social capital and puts forward her own suggestion to understand it as a fragment of cultural competence (as regards economic culture) of economic entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa 1998.
  2. Sosenko K., Etyka biznesu jako dyscyplina filozoficzna, w: Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, (red.) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa 2001.
  3. Sosenko K., Ekonomia w perspektywie aksjologicznej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
  4. Bittner J., Przyczynek do dyskusji na temat pojmowania etyki biznesu, w: Etyka biznesu jako dyscyplina filozoficzna, w: Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, (red.) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa 2001.
  5. Coleman J.S., Social Capiltal in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology" 1988 No. 94, za: F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
  6. Szacki J., Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa, 2002.
  7. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
  8. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
  9. Klimczak B., Jak uzasadnić potrzebą etyki w działalności gospodarczej? w: Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, (red.) W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu