BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głęborski Jarosław
Tytuł
Czy istnieją jakieś ogólne prawidłowości przyczyniające się do zmian rozwojowych?
Are There Any Regularities Contributing to Development Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 189-201
Słowa kluczowe
Rozwój, Rozwój gospodarczy, Czynniki rozwoju gospodarczego, Socjologia gospodarcza, Równowaga gospodarcza
Development, Economic development, Factors of economic development, Economic sociology, Economic equilibrium
Uwagi
summ.
Abstrakt
Do wyodrębnienia i ukształtowania się relacji pomocnych opisowi zależności, mających wpływ na zmiany rozwojowe, użyłem takich pojęć jak: dodatnie i ujemne procesy, które są związane przede wszystkim z aspektami grawitacji, a więc granicami świadomości kształtowanej kulturowo zmianami historycznymi. Przy czym procesy dodanie dotyczą granic świadomości społecznej i jednostkowej, natomiast procesy ujemne dotyczą granic nieświadomości. Procesy dodatnie degradujące to takie, dla których próby dookreślenia pierwotnego horyzontu zerowego związanego z ludzkością "jako taką", mają rozwiązania na "nowym" horyzoncie zerowym zubożonym o potencjalną wartość dodatnią, w efekcie jest tak, że rozwiązania na tym nowym horyzoncie zerowym są związane z potencjalnymi miarami i normami społecznymi i jednostkowymi o wartościach niższych, światów "mniej cywilizowanych" od potencjalnych miar i norm horyzontu zerowego pierwotnego. Procesy dodatnie rozwojowe to takie, dla których próby dookreślania pierwotnego horyzontu zerowego mają rozwiązania na "nowym" horyzoncie zerowym, wzbogaconym o potencjalną wartość dodatnią, w efekcie rozwiązania na tym nowym horyzoncie są związane z potencjalnymi miarami i normami społecznymi i jednostkowymi o wartościach wyższych światów "wyżej cywilizowanych" od potencjalnych miar i norm horyzontu zerowego pierwotnego. (fragment tekstu)

If only features by means of which correlated public and unitary worlds might be created would be separable from humanity "as such", then, due to this method despendencies lesding to development and to degradation might be revealed. Degradation is related to the progressing of mutual awareness formed between these worlds. However, development - on the contary - is related to the prodressing mutual awareness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.
  3. Dudek Z.W., Podstawy psychologii Junga, Wydawnictwo Psychologii i Kultury ENETEIA, Warszawa 2000.
  4. Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2000.
  5. Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu