BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaja Zdzisław
Tytuł
Dylematy konsumpcji w procesie globalizacji
Dilemmas of Consumption in the Process of Globalisation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 217-231
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Globalizacja, Wzrost gospodarczy, Polityka konsumencka, Modelowanie konsumpcji, Ekologia, Wolność
Consumption, Globalization, Economic growth, Consumer policy, Modeling consumption, Ecology, Freedom
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współcześnie wydaje się, że rzeczywiste poczucie wolności znajduje się w sferze konsumpcji. Z jednej strony jednostka nie ma istotnego wpływu na politykę państwa czy produkcję przedsiębiorstwa, a z drugiej - odnosi się wrażenie, iż wyłącznie na konsumenta i jego potrzeby skierowana jest cała produkcja. Wybór przecież należy wyłącznie do niego, a preferowanie modnych ekskluzywnych wyrobów stwarza poczucie mocy - jako nabywcy i konsumenta. Czy możliwe jest zatem ograniczenie wolności konsumpcji? (fragment tekstu)

Contemporary level of consumption is becoming a bigger and bigger problem and in the most affluent social elites it may be even harmful. Therefore, one should consider changes in the model of consumption or even a proper system of legal restrictions. Moreover, full independence of self-governments and individuals in the economic life is necessary in order to create a healthy society. This process requires an immense, systematic efforts - involvement in and responsibility for implementation of the new architecture of life style which should start from mass education. Otherwise the population will be threatened with ecological disaster. An alternative model of welfare is becoming a challenge. The point is not asceticism but a search for a strategy of sustainable development. As a means to achieve this objective ecological instruments convergent with market requirements should be used. There is no need to introduce the "culture of resignation". The time of the "culture of life" , i.e. ecological reforms of the way of life is coming. In the process of global changes a fundamental role will be played by non-governmental organisations, radically new concepts, technology of information flow, international standards of environmental management, and the like. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fromm E., Rewolucja nadziei, Poznań 1996.
 2. Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, Warszawa 1965.
 3. Marshall A., Zasady ekonomii, Londyn 1966.
 4. Bieter W., Wege zum okologischen Wohlstand, Berlin 1995.
 5. Foucault M., Die Ordnung der Dinge, w: Technologien das Selbst, L.H. Martin (Hrsg.), Frankfurt 1988.
 6. Mazur B., Międzynarodowe instrumenty walki z korupcją, w: Globalizacja gospodarki.
 7. (http//www.transparency.de).
 8. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Global Compact, "Biuletyn" 2000 nr 1, Warszawa.
 9. Fiedor B., Rynek a zanieczyszczenie i ochrona środowiska, w: Polityka ekologiczna w gospodarce rynkowej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 25.
 10. Elkington J., Hailes J., The Green Consumer Guide, Barcelona 1996.
 11. Budnikowski A., Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa 1998.
 12. Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Warszawa 2001.
 13. Barber R., Dżihad kontra McŚwiat, Warszawa 2000.
 14. "Gazeta Wyborcza" z 14- 15 marca 1998 r.
 15. European Commission. Final Report 1998.
 16. Rouba H., Zintegrowana polityka wobec produktów a zasady wolnego handlu, w: Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Warszawa 2002.
 17. Jabłoński J., Wybrane problemy zarządzania środowiskowego, Poznań 1999.
 18. Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Warszawa 1996.
 19. Kośmicki E., Dobrobyt rewolucji elektronicznej, "Przegląd Powszechny" 1997, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu