BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Jan
Tytuł
Instytucje społeczeństwa obywatelskiego
Institutions of Civic Society
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 254-263
Słowa kluczowe
Społeczeństwo obywatelskie, Instytucje, Społeczności lokalne, Organizacje społeczne, Organizacje pozarządowe
Civic society, Institutions, Local community, Social organisations, Non-governmental organisation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Społeczeństwo obywatelskie jest to zbiorowość społeczna, w której występuje swobodna wymiana interesów i wartości poprzez zaangażowane (zinstytucjonalizowane) formy współżycia społecznego. Wywierają one wpływ na podejmowanie decyzji politycznych, dążą do zdobycia władzy, dbają o realizacje interesu grupowego swoich członków, mobilizują ludzi do rozwiązywania ważnych spraw społecznych na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym. Według jednej z bardziej znanych definicji społeczeństwa obywatelskiego jest to skupisko instytucji, których członkowie uczestniczą przede wszystkim w kompleksie pozapaństwowej aktywności - wytwórczość ekonomiczna i kulturalna, życie gospodarstw domowych i spontaniczne stowarzyszenia - i którzy w ten sposób zachowują i przekształcają swoją tożsamość przez wywieranie wszelkiego rodzaju nacisków i ograniczenie instytucji państwowych. Instytucje społeczne zatem są to zespoły ludzi, urządzeń, w których wybrani członkowie grup otrzymują uprawnienia do wykonywania czynności określonych publicznie i impersonalnie, dla zaspokojenia potrzeb jednostkowych oraz grupowych i dla regulowania zachowań innych członków grupy. (fragment tekstu)

The article contains a characteristics of civic society and its institutions in the form of non-governmental organisations whose task is to stimulate socio-economic initiatives. Attention is paid to the need for social activity, both institutionalised and informal, initiated at the lower administrative levels. The author points out the significance of local social capital which is a guarantee for a strong and well-developed civic society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grabowska M., Mocek S., Wnuk-Lipiński E., Wybrane instytucje obywatelskie i polityczne, w: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy, (red.) E. Wnuk-Lipiński, M. Ziółkowski, Warszawa 2001.
 2. Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 2000.
 3. Kosiński S., Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1987.
 4. Jaczynowski L., Kierowanie i działalność w organizacjach społecznych, Warszawa 1995.
 5. Wiench J., Samorządność a postawy społeczne, Warszawa 1990.
 6. Sikora J., Lokalne układy społeczne, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2001.
 7. Gminy wiejskie mają swój monitoring, w: "Gazeta Poznańska" 22 II 2000 r.
 8. Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Warszawa 2000.
 9. Podmiotowość społeczności lokalnych, (red.) R. Cichocki, Poznań 1996.
 10. Pytlakowski P., Cenzor wójt, "Polityka" 10 VIII 2002 r.
 11. Osborne O., Gaebler T., Rządzić inaczej, Poznań 1992.
 12. Budzisz B., Organizacje niekomercyjne a rozwój gminy, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, (red.) S. Dolata, Opole 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu