BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Mieczysław A.
Tytuł
Rola i znaczenie transportu miejskiego na przykładzie miasta Bydgoszczy
The Role and Significance of Public Transport on the Example of the City of Bydgoszcz
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 264-270, wykr.
Słowa kluczowe
Transport miejski, Funkcje miasta, Wielkie miasta, Rozwój miasta, Rozwój transportu, Administracja lokalna, Infrastruktura drogowa
City transport, Town function, Great city, City development, Development of transport, Local administration, Road infrastructure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Bydgoszcz
Abstrakt
Z każdym miastem integralnie związany jest transport. Jest to element niezbędny zarówno w momencie powstawania miasta, jak i dla jego funkcjonowania. Historycznie miasta powstawały prawie wyłącznie w miejscach o korzystnym położeniu komunikacyjnym. Dopiero ostatnie stulecia zachwiały tą regułą. Potrzeby cywilizacyjne wpłynęły na powstawanie i rozwój miast ze względu na bliskość kopalin czy innych dóbr. Geneza historyczna jednak w coraz mniejszym stopniu wpływa na obecne problemy komunikacyjne. W pracach poświęconych analizie transportu miejskiego w latach 70. XX wieku zaczął pojawiać się termin kongestia. Pojęcie to jest pochodzenia łacińskiego, a do nauk ekonomicznych przywędrowało z medycyny. Oznacza ono nagromadzenie, skupienie, zatłoczenie lub przeciążenie. Istotą kongestii transportowej jest wzajemne oddziaływanie na siebie użytkowników infrastruktury transportowej i użytkowników pojazdów. Z ekonomicznego punktu widzenia, o tym, kiedy wzajemne oddziaływanie użytkowników transportu staje się kongestią, przesądza wpływ tego zjawiska na koszty transportu. W polskich realiach, komunikacja miejska to zadanie własne każdego samorządu terytorialnego, obejmującego gminy o charakterze miejskim, podobnie jak utrzymanie sieci dróg, z wyjątkiem dróg krajowych, których zarząd, w przypadku gdy stanowią one ulice, często jest zadaniem zleconym. Infrastruktura drogowa od wielu lat nie nadąża za lawinowym przyrostem liczby pojazdów. Rozwiązaniem jest rozwój transportu zbiorowego i nakłonienie mieszkańców do korzystania z niego w miejsce indywidualnego. (fragment tekstu)

The article presents some methods to solve the problem of traffic congestion with a particular reference to the role played by the local self-government which is responsible for public transport and road infrastructure. The significance of public transport as congestion reducing factor is shown. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Rothenberg J., The economics of congestion and pollution: an integrated view. The American Economic Review: Papers and Proceedings 1970 v. 60 No. 2, za: Z. Gługiewicz, Gospodarowanie w transporcie miejskim, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 2. Gługiewicz Z., Gospodarowanie w transporcie miejskim, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 3. Menes E., Waśkiewicz J., Polski park pojazdów samochodowych u progu XXI wieku, "Przegląd Komunikacyjny" 2000 nr 3 za: F. Krzykała, Zagadnienia ogólne, Socjologia transportu w okresie przemian, "Roczniki Socjologii Morskiej" t. 14, 2002.
 4. Krzykała F., Zagadnienia ogólne, Socjologia transportu w okresie przemian, "Roczniki Socjologii Morskiej" t. 14, 2002.
 5. Analiza finansowa MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy za 2001 rok, opracowanie MZK Bydgoszcz, maj 2002 r.
 6. Button K.J., On the benefis front roadprincing, "International Journal of Transport Economics" 1976 v. 3 No. 1, za: Z. Gługiewicz, Gospodarowanie w transporcie miejskim, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 7. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych, DzU nr 123, poz. 780 z późn. zm.
 8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, DzU nr 14, poz. 60 z późn. zm. tekst jednolity DzU z 2000 r. nr 71 poz. 838.
 9. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU z 1997 r. nr 9, poz.43 z późn. zm.
 10. Pucher J., Urban Transportation in Soviet Union, Europe and North America, "Public Transport International" 1990 No. 2.
 11. Monkiewicz S., Zachowania komunikacyjne mieszkańców Warszawy, Biuro Planowania Rozwoju Warszawy, Warszawa 1993.
 12. Wyszomirski O., Rola komunikacji indywidualnej i zbiorowej w przewozach miejskich, Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu Uniwersytetu Gdańskiego nr 17, Gdańsk 1988.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu