BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piechocka Maria
Tytuł
Koszty środowiskowej pomocy społecznej w okresie transformacji na przykładzie lokalnym
Costs of Local Social Assistance in the Period of Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 271-281, tab., wykr.
Słowa kluczowe
Koszty środowiskowe, Pomoc społeczna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Rynki lokalne, System opieki społecznej, Regulacje prawne
Environmental costs, Social assistance, Systemic transformation, Local markets, Social services system, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomoc społeczna, jako najstarsza funkcja socjalna państwa, jest ściśle powiązana z sytuacją polityczną i gospodarczą kraju. W Polsce do roku 1990 realizowana była na podstawie ustawy o opiece społecznej z 1923 roku. Był to jedyny akt prawny najwyższej rangi, który wyznaczał zadania i miejsce opieki społecznej w polityce socjalnej państwa. Faktyczne funkcjonowanie opieki społecznej w trakcie jej obowiązywania było regulowane aktami niższej rangi - rozporządzeniami Rady Ministrów. Ustawa o opiece społecznej stworzona w warunkach Polski po odzyskaniu niepodległości była aktem nowatorskim. Jednakże, w obliczu potrzeb lat 90., okazała się aktem przestarzałym, nieskutecznym. Jej niedoskonałość w nowej rzeczywistości polegała przede wszystkim na braku określenia praw obywateli, obowiązków państwa wobec samej polityki społecznej, braku odpowiedzialności za jej wykonawstwo i jednoznacznego określenia źródeł finansowania. Można dyskutować czy konieczność tworzenia nowoczesnego, dostosowanego do realiów rzeczywistości systemu pomocy społecznej była potrzebą zmian jakościowych w omawianym zakresie, czy też koniecznością umniejszania dolegliwości skutków procesu transformacji polskiej gospodarki, jak i wszelkich "nieudanych" decyzji politycznych i gospodarczych kolejno zmieniających się elit rządzących. (fragment tekstu)

Systemic, social and economic transformation in Poland overlaps in time with implementation of the new document concerning social assistance, i.e. the act on social assistance of 29 November 1990. In view of widespread poverty, emergency changes in particular systems of social security, financial problems of the state budget and local self-governments, the new system of social assistance still requires constructive changes adapted, above all, to the transformation of the whole system of social insurance and health care. Provision of benefits according to the binding act on social assistance, benefits unrelated to the above-mentioned act - of social character - and government programmes in the initial period of transformation proves that their realisation did not envisage the real socio-economic conditions and, above all, the extent of needs resulting from the transformation. Throughout the last decade the number of households benefiting from social assistance has been growing but financial means are lower and lower although the number of tasks is higher and higher. Social assistance is provided to the economically weakest families, affected by illnesses, unemployment, difficulties of adjustment to the new reality, the families which have no guarantee of social security in their difficult situations. Social assistance benefits are inadequate to the needs and the money allocated for local social assistance, regardless of the form and reason for this assistance, is ineffective, in fact wasted, only temporarily covering shortages. In their present dimension the costs of social assistance are not only financial means; these are also the costs the price of which will be paid in the nearest future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 roku o opiece społecznej (DzU nr 92, poz. 726).
  2. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity DzU z 1993 r. nr 13, poz 60).
  3. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego, Urząd Statystyczny Poznań 2000.
  4. Dokonania pomocy społecznej w Wielkopolsce w latach 1990-1996.
  5. DzU nr 44 z 1994 r., poz. 172.
  6. DzU nr 123 z 1996 r., poz. 577.
  7. DzU nr 100, poz.459 z 1996 r.
  8. DzU nr 147, poz. 687 z 1996 r.
  9. Dokonania województwa poznańskiego w obszarze pomocy społecznej w latach 1990-1998 i strategia działań do roku 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu