BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malik Krzysztof (Politechnika Opolska)
Tytuł
Uwarunkowania społeczne i gospodarcze projektów rozwoju - przykład foresightu regionalnego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 17-33, Rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura gospodarcza
Regional policy, Regional development, Social infrastructure, Economic infrastructure
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza współzależności między uwarunkowaniami społecznymi i gospodarczymi sfery realnej rozwoju regionu, polityką rozwoju regionu a projektami rozwoju na przykładzie foresightu regionalnego. (...) Wdrożenie ustaleń foresightingu regionalnego i internalizacja wyników przeprowadzonych badań w procesie komunikacji społecznej mogą istotnie wpływać na restrukturyzację regionu poprzez: przygotowanie branżowych strategii rozwoju, aktualizację i weryfikację celów regionalnej strategii innowacji, tworzenie formalnych i nieformalnych sieci współpracy oraz wymianę technologii (struktury klastrowe), system komunikacji społecznej internalizujący wizje i scenariusze rozwoju regionu do świadomości jego mieszkańców, a także polityków regionalnych, uwzględnienie wyników foresightingu regionalnego przy wyborze inwestorów strategicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cowen M., Shenton R.: Doctrines of Development, Routledge, London 1996.
 2. Domański B.: Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2(16).
 3. Hryniewicz J.T.: Endo- i egzogenne czynniki rozwoju gospodarczego gmin i regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2.
 4. Czaja S.: Entropijno-energetyczna analiza procesów gospodarczych. Kierunki rozwoju analizy energetycznej. "Ekonomia i Środowisko" 1992, nr 2.
 5. Szlachta J.: Główne problemy polityki rozwoju regionalnego Polski na przełomie XX i XXI wieku. W: Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski. Friedrich Ebert-Siftung, Warszawa 1996.
 6. Klasik A.: Strategia konkurencyjna regionu. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 7. Kudłacz T.: Programowanie rozwoju regionalnego. PWN, Warszawa 1999.
 8. Churski P.: Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej. W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej, t. VIII/1, red. S. Ciok, D. Ilnicki, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004.
 9. Ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658.
 10. Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa, tekst jedn. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1590 ze zm.
 11. Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
 12. Jyż G.: Procedury administracyjne i sądowo-administracyjne w świetle ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - wybrane zagadnienia. W: Polityka rozwoju regionu. Koncepcja - Procedury administracyjne - Finansowanie, red. K. Malik, Politechnika Opolska, Samorząd Województwa Opolskiego, KPZK PAN, Komisja Regionalnej Polityki Społecznej PAN, Opole 2010.
 13. Malik K.: Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego. Studia KPZK PAN, Tom CXXXVI, Warszawa 2011.
 14. The New Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods. European Commission. Directorate-General Regional Policy. Brussels 2006.
 15. Malik K.: Podejście kapitałowe w ocenie efektywności procesów zrównoważonego rozwoju regionu. W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2002, red. J. Pyka, Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK, Katowice 2002.
 16. Malik K.: Istota kategorii zintegrowanej efektywności trwałego i zrównoważonego rozwoju. W: Zrównoważony rozwój regionalny w aspekcie integracji europejskiej, red. A. Zagórowska, K. Malik, M. Miszewski, Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2002.
 17. Malik K.: Efektywność zrównoważonego i trwałego rozwoju w wymiarze lokalnym i regionalnym, Politechnika Opolska, Instytut Śląski, Opole 2004.
 18. Malik K.: Monitorowanie efektywności zrównoważonego i trwałego rozwoju regionu. W: Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, red. K. Heffner, Biuletyn KPZKPAN, z. 212, Warszawa 2004.
 19. Województwo opolskie regionem zrównoważonego rozwoju - foresight regionalny do 2020 roku, red. K. Malik, Instytut Śląski, Opole 2008.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu