BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąszczak Roman
Tytuł
Wpływ nowego ustawodawstwa związanego z implementacją reformy ubezpieczenia społecznego na reformę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Influence of the New Legislation Connected with Implementation of Social Insurance Reform on the Organisational Reform of ZUS (Social Insurance Company)
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 42, s. 282-291
Słowa kluczowe
Reforma ubezpieczeń społecznych, Regulacje prawne, Ubezpieczenia społeczne, Zmiany organizacyjne, Przekształcenia organizacyjne, Kapitał społeczny, Zaufanie
Social insurance reform, Legal regulations, Social insurance, Organisational change, Organisational transformation, Social capital, Trust
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Autorzy polskiej reformy usilnie zabiegali o szybkie uchwalenie podstawowych ustaw. W 1997 roku nie uchwalono wszystkich ustaw, które przyjęte wówczas przez parlament determinowały kształt przyszłego systemu oraz czas wprowadzenia reformy w życie. Rozpoczęto także prace nad koncepcją systemu informatycznego reformy ubezpieczenia społecznego i powierzono je ZUS-owi, który w 1997 roku podpisał umowę na opracowanie systemu informatycznego i komputeryzację całej instytucji. Do dalszych prac nad ustawodawstwem reformy przystąpiono w maju 1998 roku, w kilka miesięcy po wyborach parlamentarnych i zmianie rządu. Przygotowywane ustawy obejmowały swym zakresem sprawy najtrudniejsze - reformę filaru pierwszego. Ze względu na znaczenie zagadnień zawartych w tych dokumentach dla powodzenia reformy jedną z ustaw nazwano "ustawą matką". Tę ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, "ustawę matkę" uchwalono w październiku 1998 roku, drugą - o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w grudniu 1998 roku. (fragment tekstu)

The article shows legal determinants influencing organisational changes in the ZUS. The author points out that devising a good project, enacting it and even reaching maturity by the concept are not a sufficient guarantee in the process of restructuring. Moreover, the author indicates the necessity of paying attention to social capital and its significance for the economic growth of the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cztery reformy, od koncepcji do realizacji, (red.) L. Kolarska-Bobińska, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, 2000.
 2. Golinowska S., Polityka Społeczna, koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 3. DzU z 1998 nr 137 poz. 887 ze zmianami.
 4. Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna, Zakamycze 2001.
 5. Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, (red.) B. Wagner, Kraków; Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, 1996.
 6. Ząbkowicz A., Przypadek Chile. Przesłanki i konsekwencje neoliberalnych reform społecznych, "Polityka Społeczna" 2002 nr 2.
 7. Socjologia gospodarcza w okresie przemian, (red.) F. Krzykała, Zeszyty Naukowe seria I z. 249, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 8. Wilczyński W., wywiad udzielony "Wprost" z dnia 9 września 2001 nr 36.
 9. Wiktorow W., wywiad udzielony "Gazecie Prawnej" z dnia 8 VIII 2002.
 10. Coleman I.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press 1994.
 11. Szukalski P., Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego, "Polityka Społeczna" 1998 nr 8.
 12. Sztompka P., Socjologia, analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu