BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska)
Tytuł
Kapitał innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw województwa opolskiego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 44-61, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał innowacyjny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Innovative capital, Intellectual capital management, Enterprise innovation
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Kompleksowość zarządzania kapitałem intelektualnym wyznacza dobre trendy dla zarządzania kapitałem ludzkim i jego kompetencjami, kapitałem relacji i funkcjonowania w konkretnym otoczeniu rynkowym oraz zapewnia podążanie drogą rozwoju i nowoczesności poprzez uświadomienie roli zarządzania kapitałem strukturalnym i ciągłego procesu kreowania innowacji. (...) Współcześnie wszystkie przedsiębiorstwa stając przed faktem nasilonej konkurencji rynkowej poszukują różnych metod i narzędzi oddziaływania na siły rynkowe. Współczesna gospodarka opiera się na cyklu, w którym aktywność innowacyjna pełni rolę specyficznego instrumentu walki konkurencyjnej zarówno dla sektora małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw. Owa aktywność stanowi inspirację dla przedsiębiorców ukierunkowującą ich działania na wzrost i rozwój gospodarczy. Kultura innowacji wdraża w struktury organizacyjne całkiem nową jakość w aspekcie ekonomicznym, estetycznym, psychologicznym i socjologicznym, w różne przejawy życia jednostek, organizacji i społeczeństw funkcjonujących w dobie gospodarki opartej na wiedzy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. http://www.bsc.edu.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=50&Itemid=39 (18.12.2010).
 2. Mroziewski M.: Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 3. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. http://www.fundacja.edu.pl/pliki/agnieszka_sokolowska-zarzadzanie_kapitalem_ intelektualnym.pdf (12.08.2009).
 4. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 5. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Sulejewicz A., Włosiński Wł., Dominik W., Woźnicki J.: Określenie istoty pojęć: innowacji i innowacyjności, ze wskazaniem aktualnych uwarunkowań i odniesień do polityki proinnowacyjnej - podejście interdyscyplinarne. Krajowa Izba Gospodarcza. http://www.kig.pl/assets/upload/0pracowania%20i%20analizy%20/lnnowacyjnosc. pdf (21-05-2011)
 7. Sosnowska A., Poznańska K., Łobejko St., Brdulak J., Chinowska K., Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 2003, http://www.stim.org.pl/materialy_fachowe/(l 8.02.2011).
 8. Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 9. Adamska M.: Kapitał intelektualny w budowaniu wizerunku marketingowego organizacji. Konferencja pt. "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku". Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2010.
 10. Adamska M.: Kapitał rynkowy organizacji jako istotny czynnik przewagi konkurencyjnej. Seminarium "Budowanie przewag konkurencyjnych w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym", Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
 11. Nitkiewicz T., Pachura A.: Raport: Badanie stanu innowacyjności opolskich MŚP pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole 2007.
 12. Gumułka Group: Raport: Badanie stanu innowacyjności opolskich MSP oraz aktywności i współpracy instytucji naukowo-badawczych pod kątem budowy systemu oceny wskaźnikowej na lata 2007-2013 w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole 2009.
 13. Malik K.: Wywiad dla "Nowej Trybuny Opolskiej", 21 marca 2011.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu