BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska), Tłuczak Agnieszka (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Realizacja wybranych działań RPO WO mających wpływ na poprawę i modernizację infrastruktury w województwie opolskim
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 74-91, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Regionalny Program Operacyjny, Aglomeracje miejskie, Rozwój lokalny, Infrastruktura komunalna, Rewitalizacja, Kultura, Turystyka, Ochrona środowiska, Ochrona zdrowia, Innowacyjność przedsiębiorstw
Regional Operational Programme (ROP), Urban agglomerations, Local development, Municipal infrastructure, Revitalization, Culture, Tourism, Environmental protection, Health care protection, Enterprise innovation
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca dla inwestowania, pracy i zamieszkania. Program ten skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji. W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury. Celem opracowania jest przedstawienie poziomu realizacji wybranych działań RPO WO mających bezpośredni wpływ na poprawę infrastruktury komunikacyjnej i wodno-ściekowej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, http://umwo.opole.pl/docs/ rpo_wo_10xllx2009_l_pod_u.pdf
 2. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Blakely E.J.: Planning local economic development. Theory and Practice, London. New Delhi 1994.
 4. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 5. Garofoli G.: Economie development, organization of production and territory, "Revue d'Economie Industrielle" 1993, No 64.
 6. Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. III Konferencja Project Management. Profesjonalizm, SPMP, Jelenia Góra 2000.
 7. Brandenburg H., Coujard J-L.: Rola lokalnych Agencji Inicjatyw Gospodarczych w procesie rozwoju gospodarczego gmin. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi", Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 8. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 9. Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Paris, Cépadues 1991.
 10. Briner W., Geddes M., Hastings C.: Le manager de projet, un leader. AFNOR 1993.
 11. Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - Planowanie i realizacja, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 12. Tardieu H., Rochfeld A., Colletti K.: La méthode Merise, Tome 2: Démarches et pratique. Editions EO. Paris 1985.
 13. Commere B.: Peut-on modéliser la gestion. Gérer et comprendre, "Annales des Mines" décembre 1995, No 41.
 14. Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu