BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brandenburg Henryk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola władz samorządowych gmin w planowaniu i realizacji lokalnych projektów rozwojowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 95-112, Rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Kompetencje władz gminnych, Realizacja inwestycji
Local development, Powers of municipal authorities, Realisation of investments
Abstrakt
Otoczenie przedsiębiorstw staje się coraz bardziej ewolucyjne, wymuszając na nich realizację programów i projektów adaptacyjnych do tych zmian. Takim przedsiębiorstwem wielobranżowym jest również gmina. To na władzach samorządowych , po przekazaniu gminom (powiatom) nie tylko obowiązków realizacji bieżących potrzeb społecznych, ale również prawa decydowania o kierunkach lokalnego rozwoju gospodarczego, spoczywa obowiązek właściwego zaprogramowania i realizacji lokalnych projektów rozwojowych. Każde nasze działanie jest zagrożone ryzykiem niepowodzenia. Prawdopodobieństwo takiego ryzyka jest jeszcze większe w przypadku projektów, których celem, z definicji, jest utworzenie czegoś nowego. Realizacja lokalnych projektów rozwojowych, oprócz ryzyka związanego z przekroczeniem kosztów, czasu wykonania i złej jakości wytworzonego produktu, obarczona jest dodatkowym ryzykiem utraty zaufania mieszkańców gminy i braku przez nich akceptacji planowanych projektów. Może również wpływać na możliwości inwestycyjne gminy w przyszłości, gdyż często dokończenie projektu inwestycyjnego wymaga zaciągnięcia przez gminę dodatkowego, nieprzewidzianego wcześniej kredytu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blakely E.J.: Planning local economic development. Theory and Practice, London. New Delhi 1994.
 2. Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 3. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 4. Garofoli G.: Economie development, organization of production and territory, "Revue d'Economie Industrielle" 1993, No 64.
 5. Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. III Konferencja Project Management. Profesjonalizm, SPMP, Jelenia Góra 2000.
 6. Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 7. Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Paris, Cépadues 1991.
 8. Noisette P., Vallerugo F.: Le marketing des villes. Les editions d'organisation, Paris 1996.
 9. Briner W., Geddes M., Hastings C.: Le manager de projet, un leader. AFNOR 1993.
 10. Manual for the preparation of Industrial Feasibility Studies. United Nations Industrial Development Organization. Vienna 1986.
 11. Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - Planowanie i realizacja, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 12. Tardieu H., Rochfeld A., Colletti K.: La méthode Merise, Tome 2: Démarches et pratique. Editions EO. Paris 1985.
 13. Commere B.: Peut-on modéliser la gestion. Gérer et comprendre, "Annales des Mines" décembre 1995, No 41.
 14. Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. 2011, nr 21, poz. 112.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu