BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapecki Franciszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Grupy zakupowe jako sposób na zwiększenie efektywności zamówień na dostawę energii elektrycznej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 113-122, Wykr., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zamówienia publiczne, Energia elektryczna, Relacje dostawca-odbiorca
Public procurement, Electric power, Supplier-recipient relations
Abstrakt
Zasadniczym celem opracowania jest próba określenia, czy tworzenie grup zakupowych przez podmioty zobowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych może wpłynąć dodatnio na efektywność zamówień na energię elektryczną. Pierwszym problemem jest stworzenie definicji efektywnego zamówienia publicznego oraz odniesienie tej definicji do dostaw energii elektrycznej. Następnie konieczne jest wskazanie elementów charakterystycznych dla zamówień na energię elektryczną i określenie cech grupy zakupowej tworzonej przez podmioty prawa publicznego. Niezbędne jest także przeanalizowanie danych empirycznych, które pozwalają na zbadanie zależności pomiędzy wielkością zamówienia a ofertą najkorzystniejszą i sformułowanie wniosków odnoszących się do efektywności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
  2. Ustawa z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 2006, nr 89, poz. 625 z późn. zm.
  3. Nowacka A.: Grupy zakupowe - szansa na tańszą energię, "Nowa Energia" 2010, nr 4.
  4. Zielone zamówienia publiczne, Podręcznik opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu