BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ochwat Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Identyfikacja ryzyka w projektach współpracy badawczo-rozwojowej firm sektora MŚP
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 144-158, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Ryzyko gospodarcze, Tworzenie projektów, Innowacje, Placówki badawczo-rozwojowe
Small business, Competitive advantage, Economic exposure, Creating projects, Innovations, R&D facility research
Abstrakt
Drogą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez polskie firmy sektora MŚP jest zastosowanie w procesach produkcyjnych i biznesowych innowacyjnych technologii, które umożliwiają wyróżnienie ich produktu czy usługi spośród innych na rynku. Zbyt małe środki inwestycyjne oraz niewielka skala działalności w przypadku wielu przedsiębiorstw nie pozwalają jednak na uruchomienie własnych ośrodków badawczo-rozwojowych. W tej sytuacji oparcie finansowania inwestycji na długoletnich kredytach, przy jednocześnie trudnych do przewidzenia efektach działalności badawczej, powoduje wzrost ryzyka związanego z przedsięwzięciem.(...) Sposobem ograniczenia ryzyka gospodarczego związanego z wysokimi nakładami inwestycyjnymi w sferę badawczo-rozwojową mogą być projekty partnerstwa, polegające na współpracy mniejszych podmiotów gospodarczych podczas realizacji kosztownego przedsięwzięcia. W opracowaniu zostaną przedstawione właściwości i kategorie ryzyka oraz rodzaje zagrożeń umożliwiające identyfikację ryzyka występującego podczas wdrażania projektów współpracy badawczo-rozwojowej małych i średnich przedsiębiorstw. Zaproponowany zostanie również proces zarządzania ryzykiem, dostosowany do specyfiki projektów partnerskiej współpracy firm sektora MŚP. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T.: Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, SGH, Warszawa 2009.
 2. Bolc L., Borodzewicz W., Wójcik M.: Podstawy przetwarzania informacji niepewnej i niepełnej, PWN, Warszawa 1991.
 3. Wilimowska Z.: Ryzyko w działalności gospodarczej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
 4. Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - ryzyko przedsiębiorstwa a ryzyko projektu, red. J. Bizon-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2008.
 5. Gajdka J., Walińska E.: Zrządzanie finansowe. Teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000.
 6. Brandenburg H.: Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2003.
 7. Trocki M., Grucza B., Ogonek K.: Zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2003.
 8. Bradley K.: Podstawy metodyki PRINCE2™, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., Warszawa 2003.
 9. Ochwat T.: Rola parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości jako koordynatorów współpracy pomiędzy sektorem MŚP a ośrodkami naukowo- badawczymi, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2010.
 10. Adamik A.: Wykorzystanie związków partnerskich w procesie ograniczania ryzyka działania na przykładzie MŚP regionu łódzkiego, W: Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 11. Jedynak P., Szydło S.: Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław 1997.
 12. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B.: Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008.
 13. Malara Z.: Niepewność i ryzyko w zarządzaniu projektami. Aspekty metodyczne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2009.
 14. Chong Y., Brown E.: Zarządzanie ryzykiem projektu, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2001.
 15. Bizon-Górecka J.: Koszty w przedsiębiorstwie w ujęciu komplementarnym. "Rynek Terminowy" 2004, nr 2.
 16. Dąbrowski P.: Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami: A guide to Project management body of knowledge, MT&DC, Warszawa 2003.
 17. Kerzner H.: Zarządzanie projektami. Studium przypadków, Helion, Gliwice 2002.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu