BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piętak Agnieszka (AP Doradztwo)
Tytuł
Konstrukcja i charakter prawny umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 159-168, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sektor publiczny, Sektor prywatny
Public-Private Partnerships (PPP), Public sector, Private sector
Abstrakt
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa podstawowe prawa i obowiązki podmiotu publicznego i partnera prywatnego. Jest zatem najistotniejszą z umów dotyczących przedsięwzięcia partnerstwa , gdyż ma nadrzędny charakter względem innych umów. Choć ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa podstawowe elementy konieczne w przypadku tego typu umowy, to w praktyce jej treść jest znacznie bardziej skomplikowana, gdyż integruje elementy wielu funkcjonujących w obrocie gospodarczym umów nazwanych i nienazwanych. Wielość zagadnień, które powinny zostać uregulowane w umowie o partnerstwie jest bardzo szeroka, zarówno ze względu na skalę projektu, jak również z powodu długiego w takich przypadkach okresu realizacji. Celem opracowania jest przedstawienie i scharakteryzowanie specyfiki konstrukcji umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym na gruncie uregulowań ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
  2. Bejm M., Bogdanowicz P., Piotrowski P.: Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  3. Machnikowski P.: Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  4. Zimmermann J.: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu