BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szara Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z sektorem prywatnym
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 169-183, Tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Samorząd terytorialny, Sektor prywatny, Zarządzanie publiczne
Public-Private Partnerships (PPP), Local government, Private sector, Public governance
Abstrakt
Ze względu na to, że sektor publiczny nie jest w stanie samodzielnie sprostać potrzebom w zakresie budowy infrastruktury i zaspokojenia potrzeb ludności, rozwiązaniem wydaje się włączenie w te działania podmiotów prywatnych. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) ma zastosowanie w realizacji zadań o charakterze gospodarczym. Jest to nowy instrument współpracy, który pojawił się wraz z przekształceniem gminy w dostawcę usług. Inne przyczyny pojawienia się PPP to potrzeba innowacyjności w świadczeniu usług oraz wykorzystanie podmiotu prywatnego i jego kapitału jako udziałowca w dostawie przez gminę usług czy realizacji inwestycji dla mieszkańców. Partnerstwo to jest elementem kontraktowania i wykonywania zadań o charakterze publicznym, powiązanym z koncepcją nowego zarządzania publicznego. (...) Formuła współdziałania podczas realizacji zadań publicznych z partnerem prywatnym jest nowym doświadczeniem. Istnieje więc potrzeba edukacji oraz szerzenia idei partnerstwa. Stąd celem opracowania jest ukazanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako formy współpracy jednostki samorządu terytorialnego i podmiotu prywatnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiec L.: Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 2. Bojarska I., PPP - nowe przepisy nowe szanse dla zarządzających, http://www.abc.com.pl/? cmd=problem_wiecej,1471 &serwis=4 (13.07.2009).
 3. Korbus B.: Partnerstwo publiczno-prywatne. UKIE, Warszawa 203.
 4. Co to jest partnerstwo publiczno-prywatne?, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2004.
 5. Burzyński J.: Partnerstwo publiczno-prywatne, "Finanse Publiczne" 2009, nr 3.
 6. Korbus B.P., Strawiński M.: Partnerstwo publiczno-prywatne, nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNexis, Warszawa 2006.
 7. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, styczeń 2003.
 8. Dziarski G.: Partnerstwo publiczno-prywatne, Arka Konsorcjum, Warszawa 2007.
 9. Pastuszka S.: Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 2(20).
 10. Gęsicka G.: Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Temida 2, Katowice 1996.
 11. Gajlewicz P., Partnerstwo publiczno-prywatne, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze, http://copenhagen.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/ article/detail, 1472, Partnerstwo_Publiczno_Prywatne.html
 12. Balcerowicz L.: Trzeci sektor, "Wprost' 2000,nr 29.
 13. http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/135/
 14. Moszoro M.: Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 15. Leoński Z.: Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1995, nr 4.
 16. Furmakiewicz M.: Współpraca międzysektorowa w ramach "partnerstw terytorialnych" na obszarach wiejskich w Polsce, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 2(24).
 17. Kożuch B.: Kreatywne zachowanie organizacji publicznych, W: Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym, red. B. Plawgo, W. Zaremba, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 18. Markowski T.: Rozwój przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 19. Gajewska-Jedwabny A.: Hybrydowy model partnerstwa, połączenie funduszy europejskich ze środkami prywatnymi: materiały szkoleniowe, Pricewaterhouse Coopers, Warszawa 2009.
 20. Rynek PPP w Polsce 2009, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2010.
 21. Zaremba P.: Co to jest partnerstwo publiczno-prywatne?, Konferencja "Fundusze europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce", Gdańsk, 9-10 listopada 2009.
 22. Rynek PPP w Polsce 2010. Raport Investment Support podsumowujący rynek partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w 2010 r., Warszawa 2011.
 23. "Gazeta Prawna", http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/490283,projekty_realizowane_w_ ramach_partnerstwa_prywatnego_wplyna_na_limity_zadluzania_gmin.html,2
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu