BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tobor Gabriel
Tytuł
Bariery w procesach wdrażania PPP oraz sposoby ich pokonywania
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, 2012, s. 184-204, Tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sektor publiczny, Sektor prywatny
Public-Private Partnerships (PPP), Public sector, Private sector
Abstrakt
W opracowaniu, na podstawie praktycznych doświadczeń autora, przedstawiono ocenę rozwoju PPP w formie analizy barier wdrażania tych projektów. Zaprezentowano próbę skatalogowania barier i stworzenia ich typologii. Analiza barier została zaprezentowana z punktu widzenia podmiotu publicznego jako podmiotu inicjującego współpracę oraz realizującego cele publiczne. Stworzona typologia barier wdrażania PPP została potraktowana jako punkt wyjścia zaproponowania sposobów i metod przezwyciężania tych barier. Opracowanie jest oparte na doświadczeniach autora z realizacji w gminie Radzionków z firmą Siemens projektu PPP "Termomodernizacja placówek oświatowych", którym objęto pięć jednostek miejskich. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2005, nr 169, poz. 1420 ze zm.
 2. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100.
 3. Ustawa z 29.08.2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 4. Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173 poz. 1807.
 5. Ustawa z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.
 6. Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa, Dz.U. nr 252, poz. 1692.
 7. Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012, red. E. Grzegorzewska-Mischka, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
 8. Słownik terminologiczny informacji naukowej. Wrocław 1979.
 9. Polsko-Angielski Tezaurus Informacji Naukowej PATIN, Warszawa 2001.
 10. http://www.kancelariaradcow.pl/media_o_nas/lista_artylulow/badania_kancelarii_na_temat_inwestycji_ppp
 11. Partnerstwo publiczno-prawne: jak stworzyć klimat do inwestycji, "Dziennik Gazeta Prawna" z 21.03.2011 r.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu