BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pogonowski Marek (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Koszalinie)
Tytuł
Postępowanie dowodowe w sprawach emerytalno-rentowych
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 37-57
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalno-rentowe, Regulacje prawne, Prawo administracyjne, Postępowanie dowodowe
Pension benefits, Legal regulations, Administrative law, Evidence proceeding
Abstrakt
Postępowanie dowodowe prowadzone w sprawach emerytalno-rentowych posiada cechy wspólne dla postępowania w pozostałych ubezpieczeniach społecznych, tj. chorobowym i wypadkowym. Nadto jednak charakteryzuje się pewnymi odrębnościami. Wynikają one z różnych celów, metod i efektów podejmowanych rozstrzygnięć oraz różnorodności materii objętej ubezpieczeniami. Omawiając pojęcie "postępowanie dowodowe", które jest synonimem pojęcia "postępowanie wyjaśniające", należałoby zwrócić uwagę na to, że jego istotą są zarówno okoliczności podlegające wyjaśnieniu, środki, jakie temu służą, a więc dowody oraz podejmowane czynności. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Pogonowski, Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, IPiSS, Warszawa 2006.
 2. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowiak, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000, s. 434.
 3. J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1979, s. 354-355.
 4. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1977, s. 301.
 5. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2001, s. 435.
 6. B. Hołysek, Kryminalistyka, Warszawa 1993, s. 20.
 7. Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985, s. 162.
 8. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne, Warszawa 2000, s. 177-178.
 9. A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, red. M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Warszawa 2004, s. 114..
 10. K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1996, s. 769.
 11. B. Graczyk, Postępowanie administracyjne, Warszawa 1953, s. 112.
 12. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995, s. 184.
 13. K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz., 1.1, s. 838.
 14. S. Kalinowski, Polski proces karny w zarysie, Warszawa 1979, s. 185.
 15. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne., s. 470.
 16. K. Kolasiński, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Toruń 1997, s. 392; W. Muszalski, Prawo socjalne, Warszawa 1996, s. 150
 17. J. Brol, Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, PiP 1980, nr 7, s. 49-50.
 18. I. Jędrasik-Jankowska, Prawo do emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego, Warszawa 1992., s. 93.
 19. J. Brol, T. Szamanek, Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1989, s. 194.
 20. J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985, s. 166.
 21. J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1989, s. 458.
 22. Z. Resich, System prawa procesowego cywilnego, t. 2, Warszawa 1987, s. 207.
 23. J. Borkowski, Kodeks., s. 169, E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1970, s. 179
 24. . Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz., s. 221.
 25. W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 177.
 26. B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie., s. 187.
 27. Z. Myszka, Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, PUSiG 1998, nr 8, s. 20-24.
 28. B. Gudowska, Dowód z opinii lekarza biegłego, PUSiG 2001, nr 6.
 29. J. Brol, Dwuinstancyjne postępowanie sądowe w sprawach ubezpieczeń społecznych a problem ustalenia inwalidztwa, PiZS 1991, nr 1, s. 9.
 30. T. Tomaszewskim, Wstęp do psychologii, Warszawa 1971, s. 175.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu