BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prusinowski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 59-67
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalno-rentowe, Regulacje prawne, Prawo administracyjne
Pension benefits, Legal regulations, Administrative law
Abstrakt
Omówiono zagadnienie obliczenia podstawy wymiaru emerytury, z wcześniej ustalonego prawa do renty. Przedstawiono zmianę reguł przeliczania świadczeń według podstawy wymiaru renty w świetle orzecznictwa prawidłowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1 pkt. 2.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Nerka, Waloryzacja świadczeń w prawie emerytalnym, [w:] Konstrukcje prawa emerytalnego, red. T. Bińczycka-Majewska, Zakamycze 2004, s. 330.
 2. K. Antonów, M. Bartnicki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Komentarz, Warszawa 2007, s. 119.
 3. B. Gudowska, Prawo do emerytury i rent w orzecznictwie Sądu Najwyższego, [w:] Problemy prawa ubezpieczeń społecznych, red. B. Wagner, Kraków 1996, s. 162
 4. R. Pacud, Zasady prawa emerytalnego, PiP 2003, z. 3, s. 54
 5. K. Kolasiński, Charakter prawny sporów z zakresu ubezpieczenia społecznego, Toruń 1974, s. 37
 6. R. Babińska, Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Warszawa 2007, s. 26.
 7. I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Warszawa 2001, s. 122.
 8. K. Kolasiński, Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1989, s. 21.
 9. K. Antonów, M. Bartnicki, Ustawa., s. 324-325, K. Kolasiński, Charakter., s. 37
 10. R. Babińska, Pojęcie i rodzaje błędu organu rentowego lub odwoławczego, PiP 2005, z. 12, s.47 i n.
 11. S. Płażek, Błąd organu rentowego lub odwoławczego w sprawach o świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego pracowników i ich rodzin, Palestra 1985, z. 6, s. 18-20
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu