BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowiński Tomasz (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wpływ jakości kapitału ludzkiego na zrównoważony rozwój w ujęciu przestrzennym
Influence of the Quality of Human Capital on Sustainable Development in Spatial Approach
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 192-205, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Jakość, Rozwój zrównoważony, Metody pomiarowe
Human capital, Quality, Sustainable development, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest odpowiedz na pytanie, czy istnieje pozytywna relacja pomiędzy jakością kapitału ludzkiego a zrównoważonym rozwojem. Jakość kapitału ludzkiego jest definiowana jako "te cechy zasobów kapitału ludzkiego, które pozwalają osiągnąć cele stawiane przed gospodarką regionu", natomiast zrównoważony rozwój rozumie się jako taki rozwój, który pozwala na zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia tak, aby było to możliwe również dla pokoleń przyszłych. Na podstawie powyższych definicji została przeprowadzona operacjonalizacja omawianych pojęć. Stworzone w ten sposób mierniki wykorzystano w analizie statystycznej i na tej podstawie sformułowano wnioski na temat relacji pomiędzy jakością kapitału ludzkiego a zrównoważonym rozwojem. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this article is to answer the question whether there is a positive relationship between the quality of human capital and sustainable development. The quality of human capital is defined as "those features of human capital that help to achieve goals set for the economy of the region", and sustainable development means development which allows to satisfy the needs of the present generation so that it will be also possible for future generations. Operationahzation of these concepts was conducted on the basis of the above definitions. The measures created in this way were used in the statistical analysis and the conclusions were based on the relationship between the quality of human capital and sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barro, R.J., 1998, Human Capital and Growth in Cross-country Regressions, Working Paper, Harvard University.
  2. Borkowska, S. (red.), 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa.
  3. Borys, T. (red.), 2005, Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa - Białystok.
  4. Domański, S.R.,1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
  5. Kot, S. (red.), 1999, Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków.
  6. Lipka, A., 2005, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa.
  7. Spulnik, M., 2011, Rewolucja zrównoważonego rozwoju, Forum Akademickie, nr 9.
  8. Sowiński, T., 2009, Przestrzenne zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce w latach 1988-2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu