BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowiński Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Solidarność i pomocniczość w ubezpieczeniach emerytalnych
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 81-89
Słowa kluczowe
System ubezpieczeń społecznych, System emerytalny, Regulacje prawne
Social insurance system, Pension schemes, Legal regulations
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Solidarność i pomocniczość stanowią podstawę funkcjonowania wielu państw europejskich. Odzwierciedlają one szereg konwencji Rady Europy w sprawie podstawowych problemów socjalnych, prawa pracy, czy ochrony zdrowotnej. Omówiono rozwój instytucji ubezpieczeń emerytalnych w Unii Europejskiej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Henczel, J. Maciejewska, Podstawowe dokumenty RaDY Europy z dziedziny polityki społecznej. Wybór i opracowanie, Wydawnictwo Naukowe Scholar 1997, s. 7.
 2. T. Sowiński, Powszechne ubezpieczenia emerytalne na przełomie wieków, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w państwach UE. Wybrane problemy, red. B. Możejko, Gdańsk 2008, s. 125-151.
 3. T. Sowiński, Quo vadis emerytalna Europo? [w:] Człowiek, obywatel, pracownik. Studia z zakresu prawa. Księga jubileuszowa poświęcona profesor Urszuli Jackowiak, red. J. Stelina, A. Wypych-Żywicka, t. 17, GSP 2007, s. 467 i n.
 4. W. Łączkowski, Daniny publiczne, a zasada pomocniczości, [w:] W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych. Księga dedykowana profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2005, s. 240.
 5. W. Łączkowski, Ekonomiczne i socjalne prawa człowieka a dobro wspólne, [w:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2003
 6. W. Łączkowski, Etyczne aspekty finansowania potrzeb socjalnych ze środków publicznych, RPEiS 2004, nr 1,s.5 i n.
 7. T. Sowiński, Czy finanse ubezpieczeń emerytalnych spowodują zmianę obowiązującego w nich paradygmatu?, [w:] Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, red. S Antkiewicz, M. Kalinowski, Warszawa 2008, s. 294.
 8. T .Zieliński, Ubezpieczenia społeczne pracowników, Warszawa-Kraków1994, s. 50.
 9. W. Schubert W., Ubezpieczenie społeczne - zarys systemu, Warszawa 1987, s. 46.
 10. T. Sowiński, Zasady i cechy ubezpieczeń emerytalnych, GSP. Studia prawno-finansowe, t. 16, red. A. Drwiłło, Gdańsk 2007, s. 635 i n.
 11. M. Konopnicka, Miłosierdzie gminy, [w:] Opowiadania, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu