BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek-Rudoman Justyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kontrowersje dotyczące wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze "stale i w pełnym wymiarze czasu pracy" w kontekście prawa do emerytury w niższym od powszechnego wieku emerytalnym osób sprawujących dozór inżynieryjno-techniczny
Źródło
Z Zagadnień Zabezpieczenia Społecznego, 2009, nr 1, s. 103-111
Słowa kluczowe
Emerytury, Wiek emerytalny, Regulacje prawne
Pensions, Retirement age, Legal regulations
Abstrakt
1 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, przyznająca osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. (po spełnieniu określonych warunków) szczególne świadczenia w związku z pracą w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. Pomimo tego zakres zastosowania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nadal ma zastosowanie w stosunku do określonych kategorii pracowników przechodzących teraz i w najbliższych latach na emeryturę. W związku z tym także kontrowersje związane z zastosowaniem obowiązujących ich przepisów pozostają ciągle aktualne, wywołując szereg wątpliwości zarówno w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jaki i w interpretacji organów rentowych. (...) Zagadnieniem, które wywołuje szereg wątpliwości interpretacyjnych, jest problem wykonywania pracy w warunkach szczególnych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w kontekście sprawowania dozoru inżynieryjno-technicznego, zakwalifikowanego jako praca w warunkach szczególnych (dział XIV poz. 24 Wykazu A, stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie warunków szczególnych) (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Zieleniecki, Prawo do emerytury pomostowej - przyczynek do dyskusji, [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. A. M. Świątkowski, Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Kraków 7-9 maja 2009 r., Warszawa 2009, s. 327-338.
  2. I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2009, s. 254-258
  3. M. Zieleniecki, Emerytura ze względu na zatrudnienie w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, [w:] Leksykon ubezpieczeń Społecznych 100 podstawowych pojęć, red. A. Wypych-Zywicka, Warszawa 2009, s. 52-55.
  4. K. Antonów, M. Bartnicki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, red. K. Antonow, Warszawa 2004, s. 165
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-2310
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu