BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Caban-Piaskowska Katarzyna
Tytuł
Karta turystyczna jako przykład organizacji sieciowej z udziałem administracji publicznej
Tourist Card as an Example of a Network Organization with the Participation of Public Administration
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 267-274, rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Usługi turystyczne, Administracja publiczna, Współpraca, Organizacje sieciowe, Turystyka
Tourism services, Public administration, Cooperation, Network organisations, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zadaniem niniejszego artykułu jest pokazanie organizacyjnych aspektów funkcjonowania administracji publicznej z punktu widzenia koncepcji sieci organizacyjnej. W sieci tej współpracują administracja publiczna i organizacje turystyczne. W ostatnich latach funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce bardzo się zmienia. W wielu regionach jednym z przejawów takich przemian jest większe nastawienie na klienta. Klientami dla administracji publicznej są mieszkańcy regionu, ale także turyści, którzy, odwiedzając dany region, płacą za różne atrakcje tego obszaru. Turystyka jest znaczącym źródeł dochodów wielu miast. Administracja publiczna na szczeblu lokalnym i samorządowym jest zainteresowana przyciągnięciem jak największej ilości turystów. Samorządy chcą jednak przenieść częściowo koszty promocji regionu na inne podmioty. Jednym ze sposobów jest stworzenie sieci organizacyjnej, w której, obok administracji publicznej, uczestniczy sektor prywatny i razem partycypują w kosztach promocji regionu. (fragment tekstu)

This article presents the selected aspects of Tourist Card as an example of a Network Organization. The aim of the paper is to show the role of public administration in network organizations. Networks of public and private sectors are increasingly important in the development of tourism planning and development. One example of practical use of knowledge about the functioning of the network, in which it participates public administration and the private sector, is a Tourist Card. This Card as an organizational network can be analyzed in terms of various criteria of division. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrett A., Busco C, Technologies of government in public sector's networks: In search of cooperation through management control innovations. Management Accounting Research 22 (2011).
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, op. cit, str. 426-427.
 3. Caban-Piaskowska K, Rozwój struktur sieciowych w usługach turystycznych, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Łódź 2011.
 4. Casciaro, T, Lobo M. S., Competent Jerks, Lovable Fools, and the Formation of Social Networks, Harvard Business Review , June 2005.
 5. Dredge D., Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism Management 27 (2006)
 6. Erkus H., -Ozturk, Ayda Lraydin, Environmental governance for sustainable tourism development: Collaborative networks and organisation building in the Antalya tourism region, Tourism Management 31 (2010).
 7. Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 2007
 8. Hsin-Yu Shih, Network characteristics of drive tourism destinations: An application of network analysis in tourism, Tourism Management 27 (2006).
 9. Ibarra H. and Hunter M., How Leaders Create and Use Networks, Harvard Business Review January 2007.
 10. Jurga A., Struktury sieciowe przyczynkiem kreowania wirtualnej organizacji przedsiębiorstwa [w.] Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody (Tom 1), red J. Lewandowski, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2005.
 11. Katona Z., Zubcsek P., Sarvary M., Network Effects and Personal Influences: The Diffusion of an Online Social Network, Journal of Marketing Research, Vol. XLVIII (June 2011).
 12. Kleinbaum A. M., Tushman M. L., Managing Corporate Social Networks, Harvard Business Review July-August 01, 2008.
 13. Kożusznik B., Wpływ społeczny w organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 14. Kulmala H. I., Paranko J., Uusi-Rauva E., The role of cost management in network relationships, Tampere University of Technology, Industrial Management, P.O. Box 541, 33101 Tampere, Finland Accepted 15 May 2000 Int. J. Production Economics 79 (2002).
 15. Mc Dermott R., Archibald D., Harnessing Your Staff's Informal Networks, Harvard Business Review, Mar 01, 2010.
 16. Nambisan S., Sawhney M. Orchestration Processes in Network-Centric Innovation: Evidence From the Field, Academy of Management Perspectives, August 2011.
 17. Olczak A., Budowanie partnerstwa w sieci międzyorganizacyjnej [w:] Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji (red. B. Nogalski, J. Rybicki), Sopot 2009.
 18. Üstüner T., Godes D., Better Sales Networks, Harvard Business Review July-August 01, 2006.
 19. http://www.gdansk4u.pl/kartaturysty/o-karcie.
 20. http://www.krakowcard.com/.
 21. http://www.lkt.com.pl/.
 22. http://www.poznan.pl/mim/turystyka/informacje-ogolne,p,581.html.
 23. http://www.szczecin.eu/odwiedz szczecin/kartaturystyczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2034
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu