BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwieniec Eugeniusz
Tytuł
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w środowicku lokalnym
Foreign Direct Investments in a Local Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 94, s. 7-23, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Ryzyko inwestycyjne
Investment, Direct investments, Foreign investment, Foreign capital, Investment risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja najważniejszych czynników determinujących atrakcyjność miejsca lokaty kapitału zagranicznego oraz ukazanie niektórych ekonomicznych i spolecznych skutków, jakie powoduje obecność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w środowisku lokalnym. (fragment tekstu)

Hie main purpose of the article is to present the most important factors determining attractiveness of a place of capital investment as well as to show some economic and social consequences of the presence of foreign enterprises in a local environment. Intensity of the foreign capital inflow depends on investment attractiveness of potential location. The most essential factors determining investment attractiveness of a certain place are as follows: location factors, investment climate, investment risk and the local authorities' activity in the stimulation of foreign direct investments. The presence of the foreign capital in a local environment has essential economic and social consequences. There are results of direct influence: changes in the economic structure of the place of location, increase of local investments, increase of production, changes of employment, implementation of new technology, application of modern methods of management, amelioration of the quality of production in enterprises, sales diversification, increase of exports, influence on the local business environment, influence on the natural environment, increase of professional qualifications and increase of wages and salaries, influence on the local market competition. Indirect influence is as follows: acceleration of the privatization process, liberalization of commercial relations, transformation of the banking system, creation and development of the capital market, monopoly deregulation and promotion of the competitive behavior. Among social consequences of the foreign capital inflow, the most essential are those which result from the foreign firms' involvement in the resolution of local community problems (philanthropic activity, participation in commercial, social and educational initiatives etc.) and changes in the local labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, red. W. Karaszewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 2. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 3. Dąbrowski J.M., Mapa ryzyka inwestycyjnego, IBnGR, Warszawa - Gdańsk 1996.
 4. Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Uniwersytet Jagielloński Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków 2001.
 5. Dziemianowicz W., Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE Warszawa 1998 .
 6. Fiejka Z., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i płaca, w: Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999. |
 7. Instytucje i instrumenty wzrostu konkurencyjności regionów, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa 1996.
 8. Jarosz M., Kapitał zagraniczny w prywatyzacji, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996.
 9. Jaworek M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki. TNOiK, Toruń 2006.
 10. Jodkowski A., Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce jako element kształtowania konkurencyjności, IRSS, Warszawa 1995.
 11. Kożuch B., Inwestycje zagraniczne a wzrost konkurencyjności regionu, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE Warszawa 1998.
 12. Meissner J., Borówka M., Inwestycje zagraniczne w transformacji gospodarki regionalnej i lokalnej, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 1997, Zeszyt 177.
 13. Olesiński Z., Inwestorzy zagraniczni w środowisku lokalnym, w: Inwestycje zagraniczne w Polsce, red. B. Durka, IKiCHZ, Warszawa 1999.
 14. Standardowa fiszka streszczenia projektu uruchomienia w jednej lokalizacji parku technologicznego, centrum wspierania biznesu i inkubatora przedsiębiorczości. Opracowanie Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Leszno 2000.
 15. Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 16. Trojanek M., Oddziaływanie władzy lokalnej na efektywność przedsięwzięć inwestycyjnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 17. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej, UŁ, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu