BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Jacek
Tytuł
Prognozowanie zmian aktywności budowlano-montażowej na podstawie wyników badań ankietowych GUS
Forecasting the Changes in the Constrution - Assembly Activity on the Basis of GUS Business tendency Test Survey
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2007, nr 94, s. 41-55, tab., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wahania koniunkturalne, Budownictwo, Produkcja budowlana, Badania ankietowe
Business fluctuations, Construction sector, Construction output, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia ocene możliwości wykorzystania jakościowych wskaźników konstruowanych przez GUS do krótkookresowych prognoz aktywności ekonomicznej w budownictwie (fragment tekstu)

The main focus of the paper is the possibility to use qualitative indicators calculated by GUS for the short-term forecasting. Describing the links between such variables and quantitative series, it is necessary to convert the former ones into a proper form. That is why construction-assembly production sales series were put in the form of monthly and annual growth rates as relative differences. From the correlation coefficients one can conclude that respondents when forming opinions on changes in the researched quantities, refer to the state from the analogous period of the previous year. Finally, two variants of the reference variable have undergone an analysis - indexes of annual growth rates as relative differences in current and constant prices. According to the used econometric causality test in Granger sense, all the series of indicators which were taken into account are the cause of the reference cycle. The results of the research which relate to the strength and character of interdependencies between qualitative indicators of the economic situation and a given reference series, support the usefulness of information obtained from the business tendency test method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.
 2. Anderson O. Jr., The Business Test of the IFO-Institute for Economic Research, Munich and Its Theoretical Model, "Review of the International Statistical Institute" 1952, v. 20.
 3. Auerbach A.J., The Index of Leading Indicators: "Measurement Without Theory", Twenty-Five Years Later Working Paper nr 761, NBER 1981.
 4. Brunet O., Calculation of Composite Leading Indicators: A Comparison of Two Different Methods, 25rd CIRET Conference, Paris 2000.
 5. Carlson J.A., Parkin J.M., Inflation Expectations, "Econometrica" 1975, nr 42.
 6. Charemza W.W., Deadman D.E, Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 7. Cyclical Indicators and Business Tendency Surveys, OECD, Paris 1997.
 8. Dasgupta S., Lahiri K., A Comparative Study of Alternative Methods of Quantifying Qualitative Survey Responses Using NAPM Data, "Journal of Business & Economic Statistics" 1992, v. 10, nr 4 .
 9. Drozdowicz-Bieć M., Charakterystyka wskaźników wyprzedzających, w: Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury. Prace i Materiału IRG, Zeszyt nr 73, SGH, Warszawa 2002.
 10. Granger C.W.J., Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods, w: Essays in Econometrics, Collected Papers of C.W.J., Harvard University Press 2001
 11. Hoos Muszely G., Kudrycka I., Nilsson R., Cyclical indicators in Poland and Hungary, OECD 1997.
 12. Klein P.A., Evaluating the Indicator Approach, Business Cycle Indicators Handbook, The Conference Board 2001.
 13. Klein P.A., Moore G.H., Industrial Surveys in the UK: Part I New Orders, "Applied Economics" 1981, vol. 13
 14. Klein P. A., Moore G.H., The Leading Indicator Approach to Economic Forecasting- Retrospect and Prospect, Working Paper NBER 1982, nr 941
 15. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002
 16. Main Economic Indicators, Comparative Methodological Analysis, Volume One: Industry, Retail and Construction Indicators, OECD, Paris 2001
 17. Marcellino M., Leading Indicators: What Have We Learned? 2005.
 18. Nilsson R., OECD System of Leading Indicators, Workshop on Business Tendency Surveys, Bangkok 2000 .
 19. Pesaran M.N., Expectations Formation and Macroeconomic Modelling, w: Contemporary Macroeconomic Modelling, red. P. Malgrange, P. Muet, Blackwell 1984 .
 20. Rocki M., Tabesu A., Kwantyfikacja jakościowych danych ankietowych dla produkcji przemysłu w Polsce, w: Sosnowska H., Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zeszyt 1995, nr 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu