BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Sokołowska Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Innowacja wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju w Polsce
Innovation VS Challenges of Sustainable Development of Regions in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 215-229, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój zrównoważony, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój regionalny
Innovations, Enterprise innovation, Sustainable development, Social economic development, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy polega na wzroście potencjału gospodarczego oraz poprawie poziomu życia obywateli z zachowaniem równowagi ekologicznej. Zrównoważony rozwój regionalny wymaga ukształtowania określonego systemu funkcjonowania, który zapewnia rozwój gospodarczy, a wymiar społeczny i ekologiczny stanowi istotny stymulator rozwoju. Należy podkreślić, że istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego są innowacje, które obejmują różnorodne obszary gospodarki. Celem prowadzonych rozważań jest określenie stopnia zróżnicowania regionalnego poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2007-2009. Analizie poddano wybrane istotne mierniki innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Sustainable social and economic development consists in the growth of economic potential and improvement of the citizens' life with the preservation of ecological equilibrium. The sustainable regional development requires a definite operation system which will ensure economic development, and the social and ecological dimension is the essential stimulus of the development. It should be underlined that innovations concerning varied areas of the economy are the essential factor of the social and economic development. The analysis of enterprise innovation in the regional development in Poland in 2007-2009 was the aim of the presented considerations. The chosen essential measures of innovativeness in enterprises as well as social and economic development were the subject of the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Borowiecki, R. (red.), 2003, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych, Difin, Warszawa.
  2. Brol, R., 2006, Czynniki rozwoju regionalnego, w: Strahl, D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Drucker, P.F., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
  4. Fiedor, B., Czaja, S., 2000, Podstawowe badania trwałości wzrostu we współczesnej ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem problemu trwałości kapitału naturalnego i sprawiedliwości międzygeneracyjnej, w: Problemy trwałego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  5. Janasz, W., Kozioł, K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  6. Kwieciński, L., Moszkowicz, K., Sroka, J. 2007, Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  7. Matusiak, K.B., 2006, Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości -przesłanki, polityka i instytucje, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom - Łódź.
  8. WCED (Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju ONZ), 1987, Our Common Future.
  9. www.stat.gov.pl [dostęp 5.09.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu