BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktura organizacyjna - narzędzie kierowania i delegowania uprawnień decyzyjnych : rozwiązania na przykładzie Urzędu Miasta Łodzi
The Organizational Structure - Management Tools and Delegating Decision-Making Powers : Solutions for Łódź City Hall
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 275-283, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Struktura organizacyjna, Decyzje kierownicze, Organy administracji, Delegowanie uprawnień
Organisational structure, Management decision, Administrative bodies, Delegation of powers
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Urząd Miasta Łodzi
Abstrakt
Centralizacja władzy na stanowiskach kierowniczych powoduje, że osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji skupiają się na bieżącej działalności organizacji, a nie na jej sprawach długofalowych. Reakcją na taki stan jest tworzenie nowych stanowisk kierowniczych oraz szczebli zarządzania. Prowadzi to jednak do wydłużenia czasu podejmowania decyzji, a tym samym wydłużenia czasu realizacji poszczególnych zadań. W takiej sytuacji widoczna jest dominacja komunikacji pionowej. W celu niwelowania negatywnych skutków centralizacji władzy powszechne jest delegowanie przez kierownika części uprawnień decyzyjnych podwładnym. Zatem zgodnie z koncepcją nowoczesnego przywództwa, istotne jest dzielenie się władzą, co jest możliwe dzięki wysokim kwalifikacjom oraz właściwym kompetencjom podwładnych. Decyzje powinny być podejmowane tam, gdzie mogą być podejmowane z największą znajomością rzeczy. (fragment tekstu)

The centralization of power in management makes people who are responsible for decisions focus on the current activities of the organization, not on its long-term issues. Creating new management positions and management levels provides an extension of the decision-making timeframe, in this case the dominance a vertical communication. The negative effects of centralization of power arc mitigated by delegation of decisionmaking powers to subordinates. In accordance with the concept of modern leadership, it is important to share power, which is made possible by highly qualified subordinates The organizational structure is the basic tool for performing the functions of management. Structural solutions determine the effectiveness of management. The organizational structure indicates where each employee in the organizational system should be. This article presents the organizational structure of the City of Lodz. Defines the responsibilities of individual cells in administration and of their managers. It attempts to answer the question about the effectiveness of apportionment of competence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.) Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
  2. Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007.
  3. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
  4. Simon H.A., Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976.
  5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 305/W/ll z dnia z dnia 30 września 2011 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Zarządzenie Nr 1040/V1/11 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.
  7. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1041/VI/11 z dnia z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz Skarbnikowi Miasta Łodzi.
  8. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 664/VI/ll z dnia z dnia 18 maja 2011 w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz Skarbnikowi Miasta Łodzi.
  9. Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi 49/VI/ll z dnia 5 stycznia 2011 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu spraw prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi oraz powierzonych wiceprezydentom Miasta Łodzi, Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz Skarbnikowi Miasta Łodzi.
  10. Zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2036
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu