BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Gmina jako podmiot zarządzania
Borough as a Subject of Management
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 285-293, bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Gmina, Zarządzanie gminą, Menedżeryzm, Zarządzanie menedżerskie
District, District management, Managerialism, Managerial managing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nowe wymagania wobec menedżerów są rezultatem zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym współczesnych organizacji. Warto przy tym podkreślić, że podstawą profesjonalnego menedżeryzmu są dobre relacje z pracownikami oraz ze społeczeństwem, co jest możliwe dzięki posiadaniu specyficznych cech, umiejętności, w tym umiejętności zdobywania i wykorzystywania wiedzy, także przez prowadzenie bezustannego społecznego dialogu. Gmina jako podmiot zarządzania musi ciągle godzić często sprzeczne interesy, nie tylko jej uczestników, ale i społeczeństwa od jej decyzji zależnego. Pokazane w artykule wymagania wobec menedżerów w gminie nie odbiegają zasadniczo od wymagań stawianych menedżerom biznesowym. (fragment tekstu)

In the article analysis of the crucial aspects of management in borough level and its organizational unit was carried out. Particular attention was put on chosen issues of professional managerism as a set of agents, features and skills, which should have managers of borough to ensure realization of aims and social needs and development and sustain of good relations with a stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 2. Błaszczyk W.: Doskonalenie jakości życia w pracy, w: Oblicza jakości życia. Człowiek w sytuacji pracy, (red.) Błaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 3. Cook M.J., Jak być dobrym szefem, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.
 4. Glinkowska B., Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności kierowniczych i pracowniczych [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podejście procesowe w organizacjach (red, n. Nowosielski S.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 5. Griffin R.W, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy Zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wyd. II poszerzone, Wyd. Absolwent, Łódź 1999.
 7. Kast F.E., Rosenzweig J.E., Organization and Management. A System and Contingency Approach, McGraw-Hill, New York, 1979.
 8. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 1999.
 9. Motovidlo S.J.: Diagnoza behawioralna na użytek selekcji i rozwijania uzdolnień menedżerskich, Przegląd Psychologiczny Nr 3/1994, s. 337-351 (w) Dowgiałło Z., Praca menedżera. Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999.
 10. Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wyd. PWN, Warszawa 1996
 11. Penc J., Menedżer w działaniu. Skuteczne działanie i samodoskonalenie, tom II, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2003.
 12. Penc J., Role i umiejętności menedżerskie. Sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa 2005.
 13. Prahalad C.K., Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.) Organizacja przyszłości, Business Pres, Warszawa 1998
 14. Rabska T., Politycy czy profesjonaliści w samorządzie terytorialnym?, Samorząd Terytorialny nr 12.
 15. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 17. Sutter F., Zarządzanie na świecie 2003, nr 4.
 18. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990.
 19. Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Wyd. Municipium, Warszawa 1997.
 20. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wyd. Difin Warszawa 2003
 21. Zysnarska A., Performance Contracts jako narzędzie zarządzania usługami komunalnymi, Finanse Komunalnemu, 1997.
 22. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2035
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu