BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ekonomiczne i zarządcze aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego
The Economic and Managerial Aspects of Territorial Self-Government
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 295-303, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Zarządzanie publiczne, Zadania samorządu terytorialnego
Local government, Local government economic activity, Public governance, Local government task
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie samorządu terytorialnego jest konstrukcją dość szeroką, ponieważ obejmuje nie tylko określone terytorium i zakres uprawnień organów władzy na danym terytorium (gmina, województwo), ale i wspólnotę mieszkańców oraz podmiotowość prawną - osobowość prawną. Oznacza to, że samorząd terytorialny występuje w podwójnej roli, z jednej strony jako podmiot prawa publicznego z uprawnieniami do wydawania wszelkich decyzji administracyjnych na danym terenie, a z drugiej strony jako podmiot prawa cywilnego, posiadający własność i prowadzący, w myśl zasad rachunku ekonomicznego, działalność gospodarczą i ponoszący z tego tytułu odpowiedzialność za wyniki i efekty tej działalności. Celem opracowania jest teoretyczna analiza wybranych ekonomicznych i zarządczych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego odnoszonego do poziomu podstawowego, czyli gminy. (fragment tekstu)

This papers presents a theoretical analysis of the following issues:
 • A view through economic lenses at the territorial self-government;
 • The manager in public management;
 • A coordinative character of management the territorial government entities;
 • The main thesis of this paper is to point to the meaning of management of territorial self -government entities and to the influence of professional management in these entities. (original abstract)
  Dostępne w
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Pełny tekst
  Pokaż
  Bibliografia
  Pokaż
  1. Ginsbert- Gebert A., Polityka Komunalna, PWE, Warszawa 1994 r.
  2. Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania, wydanie II, Łódź 2007 r.
  3. Penc J., Encyklopedia zarządzania, WSSM w Łodzi, Łódź 2008 r.
  4. Rabska T., Politycy czy profesjonaliści w samorządzie terytorialnym, ST nr 12/ 2003.
  5. Regulski J., Polityk czy menedżer, Miasto nr 11/2002 r.
  6. Wojciechowski E., Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa 2009 r.
  7. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003 r.
  Cytowane przez
  Pokaż
  ISSN
  0208-6018
  Język
  pol
  URI / DOI
  http://hdl.handle.net/11089/2042
  Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu