BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kasprzak Sylwester (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Metoda menedżerska zarządzania działalnością instytucji publicznych - menedżer jako kierownik skuteczności
Managerial Method to Manage the Affairs of Public Institutions - the Manager as Head Of the Effectiveness
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 305-316, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Zarządzanie menedżerskie, Menedżer skuteczny, Kwalifikacje menedżera, Menedżer
Managerial managing, Effective manager, Managerial qualifications, Manager
Uwagi
summ.
Abstrakt
Mówi się dziś o kryzysie cywilizacji pod wieloma względami. Problemowość dociekań, jakie podejmujemy, nie tyle wskazuje, że społeczeństwo dotknięte jest kryzysem, ale odnajduje drogi wyjścia poprzez dobre zarządzanie. Głębsza refleksja etyczna jest też wskazana, ale nie zawsze bierze się to pod uwagę w rozrachunku, dlaczego jakaś organizacja przeżywa swoją słabość. W tzw. krajach dostatku i wysokiego rozwoju społecznego, ogromna liczba obywateli skarży się na stan zagubienia, a jeszcze bardziej na samotność, bezsens istnienia i pracy. W takich warunkach kryzysu następuje stan izolacji, osłabienia więzi międzyludzkich i zaufania pracowników do zarządu zakładu. Dzisiaj ludzie z kręgu cywilizacji technologicznej doświadczają niekiedy coraz większego bezsensu życia, popadania w uzależnienia, depresji czy frustracji, a nawet targnięcia się na własne życie. W swej aktywności zawodowej menedżer powinien wyrabiać w sobie zdolność spostrzegania zjawisk, a także kształtować własną postawę i własne poglądy. Musi mieć uwagę wybiórczą, ale trafną. Menedżer musi się szybko uczyć, zwłaszcza na pamięć. (fragment tekstu)

Techniques of the Management Managerial of public organizations in the world today is one of the most important strategies of good company and a viable business. Efforts to develop gives the characteristics of work and task manager - head. In the sequence shown were the criteria requirements for candidates for this job. Manager's job is fairly young, but their number also allowed many women who turn out to be a good sense of organization. A good manager a successful organization, company or enterprise. Features that distinguish first manager to openness, creativity, efficiency, requiring the strong personality of themselves and others, accurate decisions in a team, and the ability to learn quickly and be up to date on the viability and development his workers. This article consists of the following parts: Introduction, 1. Manager - Head; 2. Qualities of a good manager (male and female); 3. Suitability and selection criteria for the role of managerial organization; 4. Manager effectiveness and success of public organizations, and 5. Criteria for targeting improvements in a public institution. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Foxall G R., Goldsmith R. E., Psychologia konsumenta dla menedżera marketing, tł. M. Zagrodzki, Warszawa 1998.
 2. Graniewska D., Awans zawodowy kobiet a fazy życia rodzinnego, Warszawa 1985.
 3. Haber R. H., Zarys zarządzania małą firmą, Kraków 1993.
 4. Heller R., Kierowanie zespołem. Poradnik menedżera, Warszawa 2000.
 5. Karna W. J., Kobieta - Menedżer w świetle opinii studentów, w: Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, pod red. B. Kożuch, Białystok 2001, s. 32-37.
 6. Kasprzak S., Rzeczywistość reklamy - cel, przesłanie i ocena społeczno-etyczna, w: Europa - Gospodarka - Media, red. T. Guz, P, Marzec, M. Petro, M. Pribula, Lublin - Tomaszów Lubelski 2007, s. 101-120.
 7. Kozakiewicz K., Podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 1994.
 8. Koźmiński A. K, Piotrowski W., Zarządzanie, teoria i praktyka, Warszawa 2004.
 9. Kruk A., Megaintelekt - kierunek rozwoju inteligencji emocjonalnej współczesnych organizacji, w: System informacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu firmy, red. Zb. Kwaśnik, A. Kruk, Radom 2002, s. 66-67.
 10. Mazur B., Kobiety w polskim biznesie, w: Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, pod red. B Kożuch, Białystok 2001, s. 18-21.
 11. Newland K, Kobieta w świecie współczesnym, tł. Z. Stępniowski, Warszawa 1982.
 12. Olejnik S., Kryzys moralny cywilizacji. Zachwianie hierarchii wartości we współczesnym świecie technicyzowanym, "Chrześcijanin w Świecie" Rok XII Nr 6(90) 1980, s. 25-46.
 13. Owen Jo., Zarządzanie. Czego nie uczą w szkołach biznesu, Warszawa 2003.
 14. Parsloe E., To co najważniejsze, Coaching i mentoring, Warszawa 1998.
 15. Penc J., Zarządzanie w praktyce, Warszawa 1998.
 16. Sieradzki A., Wademecum menedżera. Praktyczny poradnik wraz z testami, Wrocław 1997.
 17. Skrzypek E., Wiedza, informacja i jakość jako czynniki sukcesu organizacji, w: System informacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu firmy, red. Zb. Kwaśnik, A. Kruk, Radom 2002, s. 111-124.
 18. Sopińska A., Informacja w zarządzaniu strategicznym, w: System informacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu firmy, red. Zb. Kwaśnik, A. Kruk, Radom 2002, s. 126-143.
 19. Wachowiak P., Rola menedżera w wykorzystywaniu przez organizację wiedzy gorącej, w: System informacji strategicznej. Kluczowy czynnik sukcesu firmy, red. Zb. Kwaśnik, A. Kruk, Radom 2002, s. 144-145.
 20. Westwood W., Podstawy skutecznego zarządzania. Przewodnik dla praktyków. Pomóż sam sobie. Seria: Biznes, tł. M. S. Mulak, Kraków 1995.
 21. Wrzosek S., System: Administracja publiczna, systemowe determinanty nauki Administracji, Lublin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2044
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu