BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazko Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Senderowska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola przedsiębiorczości gmin w pozyskiwaniu kapitału chińskiego
The role of the business communities in the Chinese capital raising
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 72-87, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Atrakcyjność inwestycyjna, Inwestycje gminne, Przepływ informacji między organizacjami, Zarządzanie strategiczne
Entrepreneurship, Investing attractiveness, District investments, Flow of information between organizations, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na globalnym rynku bezpośrednich inwestycji wiodącym dostawcą kapitału są Chiny. W Polsce chińskie inwestycje ciągle stanowią niewielki odsetek wszystkich BIZ. Celem artykułu jest pokazanie znaczenia przedsiębiorczości jednostek terytorialnych szczebla gminnego w procesie stymulowania napływu tego kapitału. Z przeprowadzonych badań wynika, że skuteczne są gminy, których władze znają specyfikę przedsiębiorców chińskich i wiedzą, jak im przygotować ofertę inwestycyjną i obsługę administracyjną. (abstrakt oryginalny)

On a global market of direct investments the leading provider of capital is China. But the Chinese investments still represent a small percentage of the total FDI in Poland. The importance of territorial entrepreneurial units on a municipal level, in the process of stimulating the inflow of capital, is demonstrated in this article. As shows discussed here study, more effective are municipalities whose authorities know the specifics of Chinese businessmen, and are able to prepare the investment offer and administrative services for them. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański B., Nowe międzynarodowe relacje Polski w świetle handlu zagranicznego i napływu kapitału zagranicznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/d4f4b9d6442542958cb870ffe17d7872NowemidzynarodowerelacjePolskiwwietlehandluzagrani.pdf, grudzień 2004.
  2. Krynicka H., Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym, Prace Instytutu Prawa i Administracji PSWZ w Sulechowie, www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/34636 [12.08.2012].
  3. Ochojski A., Szczupak B., Zieliński T., Regionalne środowisko przedsiębiorczości. Problematyka badawcza, [w:] Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego, A. Klasik (red.), Warszawa 2005, s. 65.
  4. Smętkowski M., Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym, "Studia Regionalne i Lokalne", 2000, nr 4(4), s. 99-100.
  5. Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment, 2010, http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/foreigninvestment/201109/20110907742320.html [pobrano 08.09.2012].
  6. World Investment Report 2011, UNCTAD 2011.
  7. van Mierlo J.G.A., Public Entrepreneurship as Innovative Management Strategy in the Public Sector. A Public Choice-Approach, Maastricht Research School of Economics of Technology and Organizations, November 1996, pp. 3-6.
  8. Zalewski A., Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego [w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, A. Zalewski (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 66-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu