BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przedsiębiorstwa w systemie finansowania ochrony środowiska
The Systemized Companies Financing Environmental Protection
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 47-55, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony środowiska, Finansowanie inwestycji ekologicznych, Fundusze ekologiczne
Environmental protection financing, Financing of the environmental protection, Ecological funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analiza systemu finansowania ochrony środowiska umożliwia kompleksową ocenę pozycji przedsiębiorstw w finansowaniu nakładów z zakresu ochrony środowiska, co jest celem artykułu, zwłaszcza w świetle realizacji zobowiązań wynikających z przepisów ochrony środowiska Unii Europejskiej (UE) i polityki ekologicznej państwa. W opracowaniu przedstawiono także skalę i strukturę finansowania działań środowiskowych innych inwestorów poza przedsiębiorstwami. Głównym źródłem danych wykorzystanych w artykule są materiały Głównego Urzędu Statystycznego. Badania oparto na danych z raportów Ochrona Środowiska publikowanych przez GUS w zbiorczym opracowaniu z serii "Informacje i Opracowania Statystyczne". W celu możliwie wszechstronnego i obiektywnego przedstawienia wieloaspektowej problematyki ekologicznej, wykorzystano właściwą tematycznie literaturę przedmiotu, akty prawne i dane administracyjne (fragment tekstu)

In this article evaluation of the funds spent on environmental protection by various companies has been pointed out according to the directories and procedures made by the European Union commission and environment policies. The conducted analysis proved that Polish enterprises had taken over the dominant role from the state in funding expenditures on the environmental protection. Nevertheless, the state environmental policies have not been completed entirely yet. This is the reason why EU funds should be enlarged and in consequence contribute to the growth of expenditures spent on environmental investments in the non-run state companies too. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Famielec J., Stępień M.: Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 2. Górski M.: Prawo ochrony środowiska. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 3. Jadźwiński I., Małachowski K.: Następstwa integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska. W: Gospodarka a środowisko i ekologia. Red. K. Małachowski. CeDeWu, Warszawa 2007.
 4. Kozioł J.: Inwestycje w ochronie środowiska szansą i wyzwaniem. "Aura" 2007, nr 2.
 5. Kryk B.: System finansowania ochrony środowiska a działalność proekologiczna przedsiębiorstw. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy. Red. E. Sidorczyk-Pietraszko. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2009.
 6. Ochrona środowiska 2009. GUS, Warszawa 2009.
 7. Ochrona środowiska 2011. GUS, Warszawa 2011.
 8. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010. Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 9. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2008.
 10. Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. PWE, Warszawa 2007.
 11. Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010. Materiał powielony, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa 2002.
 12. Radecki W.: Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska. Difin, Warszawa 2009.
 13. Raport Ekologiczny 2011. Bank Ochrony Środowiska SA, Warszawa 2011.
 14. System finansowania ochrony środowiska w Polsce. Red. J. Famielec. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu