BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikołajczyk Dariusz Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie realizacji wybranych zadań własnych miasta i gminy Kłodawa w latach 2006-2010
Funding the Selected Own Tasks of Town and District Kłodawa in Years 2006-1010
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 317-328, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Zadania własne gminy, Zadania samorządu terytorialnego, Miasto, Zarządzanie miastem, Zarządzanie gminą, Infrastruktura drogowa
District own tasks, Local government task, City, City management, District management, Road infrastructure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kłodawa
Abstrakt
Analizowana jednostka samorządowa opierając się o przepisy ustaw oraz dokument strategiczny, jakim jest Strategia Rozwoju Gminy Kłodawa, podejmuje się inwestycji w kilku głównych, kluczowych dziedzinach: infrastruktura drogowa, ochrona środowiska, a także edukacja, kultura i sport. Z uwagi na istniejące ograniczenia budżetowe, należy poszukiwać potencjalnych metod finansowania inwestycji gminnych. Najważniejszą rolę w tej kwestii należy przypisać nadal niedocenionemu partnerstwu publiczno-prywatnemu. Ponadto niebagatelne znaczenie odgrywać mogą stowarzyszenia czy związki gmin, a także pozyskiwanie środków z funduszy europejskich, tudzież BOŚ lub Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Alternatywnym źródłem pozyskania środków na inwestycje może być także emisja obligacji gminnych. Należy jednak pamiętać, aby wydatkować środki tak, by nic przekroczyć granicy dopuszczalnego długu publicznego. (fragment tekstu)

This article contains important information related to the functioning of the Basic units of local government in Poland, such as municipalities, their funding and the scope of their duties. In the example of cities and municipalities Kłodawa, there is analyzed the significance of income from local taxes and charges in their tasks of that unit. Disbursement of funds was compared with the individual policy documents and there were proposed changes to the desired sample orientations in order to increase their effectiveness. One of them is still underestimated in Poland, public-private partnership, which part of the study was also devoted in this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agopszowicz A., Gilowska Z., Taniewska-Peszko M., Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 1999.
  2. Bogusławska-Klejment J., Podatek od nieruchomości, Warszawa 1999.
  3. Hanusz A., Niezgoda A., Czerski P., Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2009.
  4. Niemiec W., Podmiotowość publicznoprawna gminy, ST 1991, nr 11 - 12, s. 16.
  5. Niewiadomski Z., Grzelczak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1990.
  6. Niewiadomski Z., Siemiński W., Sosnowski P., Tetera M., Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz - Warszawa 2001.
  7. Patrzałek L, Finanse samorządu terytorialnego, Wrocław 2004.
  8. Podgórski K., Ustawowa regulacja zadań gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, ST 1991, nr 11 - 12, s. 21.
  9. Yescombe E.R., Partnerstwo publiczno-prywatne. Zasady wdrażania i finansowania, Kraków 2008.
  10. Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2043
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu