BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Przedsiębiorczość instytucjonalna i jej formy w gospodarce - przegląd ujęć
Overview of Different Approaches to Institutional Entrepreneurship
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 329-336, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Działalność gospodarcza, Otoczenie biznesu, Prawne i społeczne otoczenie biznesu
Entrepreneurship, Business activity, Business environment, Legal and social business environment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość w systemach gospodarczo-społecznych od zawsze przyjmowała różnorodne formy. Współczesne prace na temat przedsiębiorczości nie utożsamiają jej jedynie z zakładaniem nowych firm. Zauważane są różnorodne przedsięwzięcia nastawione, na przykład, na rozwiązywanie problemów społecznych (przedsiębiorczość społeczna). Ale pojawiają się również koncepcje odwołujące się do działań przedsiębiorczych nie do końca przynoszących pozytywne efekty dla gospodarki i społeczeństwa. U podstawy tej ostatniej koncepcji leży teza amerykańskiego ekonomisty W. Baumola, który założył, że w każdej gospodarce podaż przedsiębiorczości, a ściślej przedsiębiorców, jest stała. Przeanalizował on zmiany w trakcie różnych epok historycznych (w starożytnym Rzymie, Chinach pod władzą dynastii Sung, w późnym średniowieczu w Anglii), próbując udowodnić marnowanie się ducha przedsiębiorczego, który zawsze dominował wśród jednostek. (fragment tekstu)

In this paper the author presents the concept of political entrepreneurship and provides a synthetic overview of the key approaches to it. Special emphasis has been placed on the idea of "business" entrepreneurs making direct attempt at changing or evading existing institutional framework in which they operate - which directly represents the idea of unproductive entrepreneurship presented by W. Baumol. Also, other approaches to the idea of political entrepreneurship are referred to such as political entrepreneurship by politicians as well as the notion of institutional entrepreneurship widely discussed in organization theory. The main focus of the paper is to highlight the very act entrepreneurial spirit manifested in attempts in changing institutions, especially in the environment of poor institutional quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baumol W. (1990), Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive, "Journal of Political Economy", nr 98(5), s.893-921.
  2. Coyne C.J., Leeson P.T. (2004), The Plight of Underdeveloped Countries, "Cato Journal", nr 24 (3), 2004.
  3. Dahl R. (1961), Who Governs? Democracy and Power in an American City, New Haven Connecticut, Yale University Press.
  4. Dejardin M. (2011), Entrepreneurship and Rent-Seeking Behaviour [w.] D.Audretsch, O.Falck, S.Heblich, A.Lederer (red.), Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship, Cheltenham, Edward Elgar, s. 17-23.
  5. DiMaggio P.J. (1988), Interest and agency in institutional theory [w:] L.G Zucker (red.) Institutional patterns and organizations: Culture and environment, Cambridge MA: Ballinger, s. 3-22.
  6. Herder Ch (2009), Political Entrepreneurship and Institutional Change: an Evolutionary Approach, MPRA Paper No. 8249, umieszczono 12 kwiecień 2008, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8249/ (1.03.2011).
  7. Mair J., Marti I. (2004), Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction and delight. Working Paper nr 546, IESE Business School, University of Navarra.
  8. North, D. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge, Cambridge University Press.
  9. Sobel R. (2008), Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship, "Journal of Business Venturing" vol 23, s.641-655 doi:10.1016/j.jbusvent.2008.01.004.
  10. Zybertowicz A. i .Pilitowski B. (2009), Polityczna pogoń za rentą: peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji [w:] M. G Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2009 ze strony: http://www.is.uw.edu.pl/wp.../zybertowicz-i-pilitowski-pogon-za-renta.pdf (16.04.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2049
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu