BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małecki Witold
Tytuł
Dokąd zmierzają świat i Polska
Where will they go the World and Poland
Źródło
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013, nr 2, s. 88-95, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia polityczna, Teoria ekonomii, Strefa euro, Program Strategia dla Polski
Political economy, Economic theory, Eurozone, Strategy for Poland program
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Artykuł recenzyjny książki Grzegorza W. Kołodko, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości (Prószyński, Warszawa 2013). Zdaniem autora recenzji, o znaczeniu książki decyduje podjęcie fundamentalnych problemów funkcjonowania współczesnego świata i jego przyszłości, dyskusja o ułomnościach współczesnej ekonomii oraz uwzględnienie w rozważaniach ekonomicznych kontekstu społecznego, politycznego, ekologicznego i kulturowego. Omawiając główne tematy książki, autor polemizuje m.in. z poglądami dotyczącymi interwencji państwa w gospodarce, przyczynami zdobycia przez neoliberalizm dominującej pozycji w teorii ekonomii i gospodarce, skutków globalizacji rynków finansowych, roli ekonomii zmatematyzowanej w przyszłości. Artykuł zawiera również rozważania inspirowane Strategią dla Polski 2013-2025, które dotyczą ekonomicznych, finansowych i politycznych problemów wejścia Polski do strefy euro. (abstrakt oryginalny)

The book of Grzegorz W. Kolodko: Whither the World. Political Economy of the Future (Prószyński, Warsaw, 2013), is reviewed in this article. As W. Małecki stresses, the importance of this book is decided by the fact, that its author has taken the fundamental problems of the modern world functioning and its future, and discusses contemporary economics failures, and in his economic analysis considers also the social, political, environmental and cultural contexts. When reviews the main topics of the book, the author polemizes with such opinions which relates to the state intervention in the economy, to the reasons of a dominant position gained by neoliberalism in economic theory and in the economy, to the impact of the financial markets globalization, and to the role of mathematized economics in the future. The article also contains reflections inspired by The Polish strategy for 2013-2025, which relates to the economic, financial and political problems of Poland entry into the euro area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman Z., Living on Borrowed Time; conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo, "Polyty", Cambridge 2009.
  2. Halesiak A., Liczą się twarde kryteria, "Rzeczpospolita", 20.02.2013.
  3. Klein N., The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, Alfred A. Knopf, Canada, Toronto 2007.
  4. Kołodko G.W., Strategia dla Polski 2013-2025, "Rzeczpospolita", 30 stycznia 2013.
  5. Konopczak M., Ocena ryzyka kredytowego Polski metodą roszczeń warunkowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
  6. Lubiński M., Pożyczki międzybankowe jako źródło zarażenia (maszynopis), Warszawa 2013, s. 19-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-656X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu