BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumlakowski Roman Marian (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Nowoczesne zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu finansowego jako instrument racjonalizacji wydatków budżetowych państwa i samorządu terytorialnego
Modern Management of Public Finances from the Financial Crisis as an Instrument of Rationalization of Expenditure of the State and Local Government
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 337-347, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Wieloletnia prognoza finansowa, Finanse publiczne, Kryzys finansowy, Wydatki budżetowe, Samorząd terytorialny
Long-term financial forecast, Public finance, Financial crisis, Budget expenditures, Local government
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wieloletnie prognozy finansowe państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego stanowią ważny krok w urzeczywistnieniu idei nowoczesnego zarządzania publicznego w Polsce, który przy umiejętnym wykorzystaniu instrumentów polityki fiskalnej państwa może przyczynić się do zredukowania zadłużenia publicznego kraju. (fragment tekstu)

Modern management of public finance is a tool to the state budget and local government units budget to counteract the growth of public debt. Modern management of public finance to let efficiently manage the budget expenditure and revenue. Long-term financial forecast introduced to the Public Finance Act of 27th August for the state budget and local government units is comply with requirements European legislator. The fiscal policy combined with modern management of public finance influence to performance of public duties in tasks budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Owsiak S., Kosek-Wojnar M., Surówka K., Równowaga budżetowa. Deficyt budżetowy dług publiczny, Warszawa 1993.
 2. Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Warszawa 1996.
 3. Borodo A., Gospodarka budżetowa państwa, Toruń 2004.
 4. Lubińska T., Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Warszawa 2009.
 5. Grzesiak S., Metody ilościowe w badaniu efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia, T. (CCCXL) 266, Szczecin 1997.
 6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2006.
 7. Owsiak S., Budżet władz lokalnych, Warszawa 2005.
 8. Supernat J., Zarządzanie, Wrocław 2005.
 9. Głuchowski J., Pomorska A., Szołno-Koguc J., Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Racjonalizacja wydatków publicznych - uwarunkowania i instrument. Tom I, Lublin 2008.
 10. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Warszawa 2008.
 11. Weralski M., Finanse publiczne i prawo finansowe, Warszawa 1984.
 12. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, Warszawa 2003.
 13. Ruśkowski E., Salachna M., Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, Gdańsk 2010.
 14. Smoleń P, Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
 15. Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
 16. Mastalski R., Fojcik-Mastalska E., Prawo finansowe, Warszawa 2011.
 17. Ruśkowski E., System prawa finansowego. Tom II. Prawo finansowe sektora finansów publicznych, Warszawa 2010.
 18. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).
 19. Rozporządzenie Rady Nr 1466/97/WE z dnia 07 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych jako cel do osiągnięcia równowagi budżetowej przez sektor publiczny w czasach kryzysu finansowego (Dz.U. WE L 209).
 20. Rozporządzenie Rady 2009/589/WE z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Polsce (Dz.U. UE L 202).
 21. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.).
 22. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2011 Nr 291, poz. 1707 ze zm.).
 23. Uchwała Nr 119 Rady Ministrów z dnia 03 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013 (M.P. Nr 57, poz. 773).
 24. http://www.mf.gov.pl/_files /aktualnoci/2012/raport 22 02 2012/raport_fin_pub_2012.vl.pdf; (data dostępu 16.03.2012 r.).
 25. http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=l&dzial=153&id=162036&typ=news; (data dostępu 16.03.2012 r.).
 26. http://www.bfg.pl/?a_id=1013; (data dostępu 16.03.2012 r.).
 27. http://www.mf.gov.pl/_files_/kwartalna/kwartalna_styczen_2012.pdf; (data dostępu 16.03.2012r.)
 28. http://ip.mrr.gov.pl/Narodowa%20Strategia%20Spojnosci/Documents/102dd4907d064el986fd453aeadcacclSRKRM.pdf; (data dostępu 23.03.2012r.).
 29. http://www.premier.gov.pl/files/file/Dokumenty/PL_2030_wyzwaniarozwojowe.pdf; (data dostępu 23.03.2012r.).
 30. http://www.mf.gov.pl/_files_/aktualnoci/2010/prezydent_rp_pakiet.pdf;(data dostępu23.03.2012r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2046
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu