BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tumielewicz Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Finansowanie programów rewitalizacji miast z zastosowaniem instrumentów inżynierii finansowej : inicjatywa JESSICA
Urban Revitalization Funding Programs Using Financial Engineering Instruments : Joint European Support For Sustainable Investment In City Areas
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2012, t. 270, s. 349-357, bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej
Słowa kluczowe
Rewitalizacja miasta, Instrumenty finansowe, Fundusze unijne, Miasto, Inicjatywa JESSICA
City revitalization, Financial instruments, EU funds, City, Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas (JESSICA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju i obecny kryzys finansowy skutkują znacznym ograniczeniom akcji na rynku kredytowym. Kredyty są coraz mniej dostępne także dla jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc to pod uwagę, Inicjatywa JESSICA jest alternatywą dla finansowania projektów rewitalizacji, którą z całą pewnością trzeba rozważyć. Nie wolno jednak zapominać, że wsparcie ma w tym przypadku charakter zwrotny oraz, że preferowane będzie partnerstwo publiczno-prywatne, a w takim przypadku nie ma możliwości uzyskania umorzenia. Z drugiej strony istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania środków, które zasilą FROM. Wdrażanie Inicjatywy w Polsce może natrafić na pewne bariery. Są nimi: brak doświadczeń w zakresie funduszy miejskich, jak i zawierania partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie rewitalizacji. Niezmiernie ważna staje się więc akcja promocyjna i informacja o możliwościach, jakie daje Inicjatywa JESSICA w zakresie finansowania projektów rewitalizacji miast. (fragment tekstu)

Implementation of the initiative Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas allows for the modernization processes of regeneration funding mechanisms through the use of financial engineering instruments. Allow the use of leverage and the possibility of repeated use of the same funds as well as public-private partnership promotes and supports projects with a rate of return makes it impossible to get funding in the grants system. The use of the initiative also leads to a rational and efficient use of resources by the beneficiaries because of the need to return the funds received. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Herbst I, Warunki finansowania procesów rewitalizacji w gospodarce rynkowej [w:] M. Bryx (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, Kraków 2009.
 2. Markowski T., Stawasz D, Sikora D.A., Polityka mieszkaniowa obszaru - cele i instrumenty, Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszaru Centralnego Łodzi, 2005.
 3. Markowski T., Rynkowe podstawy procesów rewitalizacji miast, [w:] P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Biblioteka Urbanisty Nr 10, Urbanista, Warszawa 2007.
 4. Skalski K, O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Kraków 1996.
 5. Skalski K (red), Vademecum rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych. Poradnik dla Rady i Zarządu miasta, wyd. II uzupełnione, Warszawa 2004.
 6. Strzelecki Z. (red.), Inicjatywa wspólnotowa JESSICA - dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim, Warszawa 2011.
 7. Sumień T., Furman-Michałowska J., Ufnalewska K., Wąs W., Odnowa miast europejskich, Warszawa 1989.
 8. Ziobrowski Z.,(red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, Kraków 2009.
 9. Europejski Bank Inwestycyjny, Studium możliwości wdrożenia Inicjatywy JESSICA-Polska Zachodnia. Raport końcowy, Warszawa 2009.
 10. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Strony/Jessica 240310.aspx (dostęp 20.3.2012).
 11. http://www.fr.org.pl/index.php?option=com content&task=view&id=219&Itemid=114, (dostęp 12.3.2010).
 12. UNFPA state of Word population 2011. People and possibilities in a world of 7 billion, http://foweb.unfpa.org/SWP201 l/reports/EN-SWOP2011-FINAL.pdf, (dostęp 12.3.2012)
 13. Dziennik Urzędowy UE L 210 z 31.7.2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/2047
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu