BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fuzje i przejęcia w zrównoważonym rozwoju biznesu na przykładzie przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego
Mergers and Acquisitions in Sustainable Development of Business on Example of Telecommunications Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 230-244, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Fuzje i przejęcia, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne, Telekomunikacja
Capital group, Mergers and acquisitions, Enterprise sustainable development, Telecommunications company, Telecommunication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono teoretyczne podejście do fuzji i przejęć. Na podstawie przyjętych hipotez, że proces fuzji i przejęć wspiera podmioty w ich działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz że brak strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa nie oznacza praktycznej realizacji założeń tej koncepcji, przeprowadzono autorską ich weryfikację na przykładzie Grupy Kapitałowej Multimedia S.A. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a theoretical approach to mergers and acquisitions. Then the author presents the actions taken by Capital Group Multimedia SA which has used acquisition process to create a strong market position. The last part is about a positive verification of the following hypotheses: First: The process of merger and acquisition supports the company in their activities in accordance with the principles of sustainable business development. Second: Lack of strategy for CSR within the company, does not mean that the unit does not conduct activities of social responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Mueller, D.C., 2003, The Corporation. Investment, Mergers, and Growth, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 2. Gaughan, P.A., 2002, Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructurings, John Wiley & Sons, Inc., New York.
 3. Thorn, M., 2003, Deal Shaping in Merger-and-Acquisition Negotiations - an Exploration of Organizational Learning, Difo-Druck GmbH, Bamberg.
 4. Suszyński, C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Badanie KPMG i DeelWatch, 2010, Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowej. Edycja.
 6. Badanie KPMG i DeelWatch Rynek fuzji i przejęć. Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej. Podsumowanie 2010 roku.
 7. Fijałkowski, T., 2001, Kodeks spółek handlowych oraz prawo działalności gospodarczej, Wydawnictwo WGP, Warszawa.
 8. Helin, A., Zorde, K., 1998, Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 9. Strzępka, J.A., (red.), 2003, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Hajduga, E., 2004, Zmiany na światowym rynku reasekuracyjnym - fuzje, konsolidacje, przejęcia, ZN US, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 43, w: Urbańczyk, E. (red.), Strategia wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, t. 2, Wydawnictwo Kreos, Szczecin.
 11. Kodeks spółek handlowych on line KSH, art. 492 §1, [www.isap.sejm.gov.pl] [dostęp: listopad 2011].
 12. Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych Dz.Urz. UE L 310 z 25.11.2005.
 13. Kwaśnicki, R., 2000, Aspekty prawnopodatkowe fuzji i przejęć, Biuletyn Bankowy, nr 7-8.
 14. Gasiński, T., Piskalski, G., 2009, Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa.
 15. Gąsior, A. Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami, w: Bartkowiak; P., (red.), Zeszyty Naukowe, nr 199, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 16. Prospekt emisyjny Multimedia Polska S.A. zatwierdzony 20 października 2006 r.
 17. www.multimedia.pl [dostęp: grudzień 2011].
 18. www.odpowiedzialnafirma.pl [dostęp: listopad 2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu