BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szumowski Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja good governance w doskonaleniu systemu zarządzania urzędu administracji samorządowej
Good Governance Concept in the Improvement of Management System of Local Administration Office
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (13), s. 75-84, rys., bibliogr. 8 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie administracyjne, Administracja samorządowa, Administracja publiczna, Dobre rządzenie
Management, Administrative management, Self-government administration, Public administration, Good governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule autor podejmuje próbę dokonania operacjonalizacji koncepcji good governance do poziomu systemu zarządzania urzędem administracji samorządowej. Punktem wyjścia jest przedstawienie koncepcji w nowym ujęciu, a następnie sformułowanie zaleceń w obszarze systemu zarządzania. (abstrakt oryginalny)

In this article the author attempts to operationalize the good governance concept to the level of the management system of local administration office. The starting point is to present this concept in a new perspective and make recommendations in the management system area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bełz G., System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
  2. Czaputowicz J. (red.), Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Dunleavy P., Hood C., From old public administration to New Public Management, "Public Money and Management", July-September 1994.
  4. Izdebski H., Elementy teorii państwa, [w:] J. Hausner (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
  5. Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa 2008.
  6. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
  7. Markowski T., Banachowicz B., Nowoczesne zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 4.
  8. Rudolf W., Koncepcja governance i jej zastosowanie - od instytucji międzynarodowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 245, Łódź 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu