BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gabrusewicz Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ewolucja współczesnej rachunkowości w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju
The Evolution of Modern Accounting in Economics for Sustainable Development
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 81-88, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Wartość godziwa, Wartość ekonomiczna
Enterprise sustainable development, Accounting, Fair value, Economic value
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rachunkowość coraz częściej zaczyna zwracać uwagę nie tylko na mierzalne efekty działalności gospodarczej dające się skodyfikować w sprawozdaniu finansowym, ale i te niemierzalne, jakimi są etyka, odpowiedzialność, ekologia. Daje to szerokie perspektywy wykorzystania instrumentów rachunkowości do efektywnego i zgodnego z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju zarządzania przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest prezentacja kierunku najważniejszych zmian w systemie rachunkowości i wskazanie ich powiązań z ekonomią zrównoważonego rozwoju. (fragment tekstu)

Measurement of specific targets is the basis for assessing adherence to the aims of sustainable development at the organization. Sustainable development at the enterprise level has difficulties to operationalize. Still lacks methods to assess the degree of sustainable development, despite the development of a number of indicators at global, national, regional or even local level. This article aims to identify possible to use the accounting methods to build measurement systems in sustainable development. In addition, the article indicated there are new trends in accounting related to the concept of measurement values. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija D.: Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? W: Problemy współczesnej rachunkowości. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 2. Gabrusewicz T.: Rachunkowość a informacja społecznie użyteczna. W: Gospodarka a społeczeństwo informacyjne. Red. A. Kamela-Sowińska. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2008.
 3. Gabrusewicz T.: Rachunkowość społecznej odpowiedzialności w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego. CH Beck, Poznań 2010.
 4. http://ec.europa.eu [dostęp: 02.02.2011].
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Greenwashing.
 6. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/trudnosci-w-pomiarze- inicjatyw-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju,3065.html [dostęp: 20.02.2011].
 7. http://www.oecd.org/dataoecd/40/8/41774398.pdf [dostęp: 25.02.2010].
 8. Kamela-Sowińska A.: Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość? W: Problemy współczesnej rachunkowości. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 9. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
 10. Kiwak W.: Powrót ekonomii do źródeł. W: Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami. IBnDi-PP, EQUAL, 2007.
 11. Miner T.: Survey Shows Disconnect between the Strategic Value and Measurement of Sustainability Initiatives. http://www.sustainablelifemedia.com, http://www.prnewswire.com/.
 12. Rogall H.: Volkswirtschaftslehre fur Sozialwissenschaftler - Eine Einfuchrung. Wiesbaden 2006.
 13. Turyna J.: Standardy rachunkowości MSr - US GAAP - Polskie Ustawodawstwo. Difin, Warszawa 2003.
 14. Współczesne dylematy systemu rachunkowości - przyczynek do dyskusji. W: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego. Red. W. Gabrusiewicz. ZPW "M-DRUK", Poznań 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu