BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golik-Górecka Grażyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystywanie metodyki case study research podczas stosowania analiz marketingowych w procesie budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa
The Use of Case Study Research Methodology in Marketing Analysis in the Construction and Implementation of Business Strategy
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (13), s. 101-109, bibliogr. 16 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Analiza portfelowa, Studium przypadku, Marketing, Marketing interaktywny
Portfolio analysis, Case study, Marketing, Interactive marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie badań prowadzonych metodą jakościową case study research, obejmujących analizę problemów teoretycznych i praktycznych dotyczących planowania i realizacji strategii marketingu z uwzględnieniem analiz portfelowych. Przedstawiono tu metodę badawczą, usystematyzowanie wstępnych wyników dwu faz procesu badawczego oraz możliwości wykorzystania najlepszych praktyk marketingowych. (abstrakt oryginalny)

According to different classification of research and in the process of structure investigative methods taking advantage of method belongs to the indicate realization of marketing strategy. The aim of this paper is to analyze the qualitative research methodology of case study/research as an attempt to study the scientific and practical problems concerning the planning and executing of marketing strategies, taking into account various aspects of marketing financial effects in the best marketing practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cheverton P., Kluczowe umiejętności marketingowe, One Press Exclusive, Helion, Katowice 2004.
 2. Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
 3. Golik-Górecka G., Interfejs marketingu i finansów w pozycjonowaniu macierzowym a jego rola w analityce marketingowej, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010.
 4. Golik-Górecka G., Interfejs marketingowo-finansowy w analizach portfelowych wspomagających strategie marketingowe, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Marketing. Problemy teorii i praktyki marketingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 5. Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997.
 7. Muszyńska W., Znaczenie badań marketingowych i rynkowych w procesie formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe - metody tendencje, zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
 8. Nikodemska-Wołowik A.M., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 9. Perry Ch., Case research in marketing, "The Marketing Review" 2001.
 10. Rajzer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
 11. Wiktor J., Studium przypadku. Istota, funkcje i procedura analizy przypadku, [w:] J.Altkorn (red.) Zarządzanie i przedsiębiorczość. Studia polskich przypadków, PWN, Warszawa-Kraków 1996.
 12. Woodburn D., Engaging marketing in performance measurement, "Measuring Business Excellence" 2004, no. 2.
 13. Zarzycka A.M., Sagan M., Pomiar najlepszych praktyk marketingowych, "Marketing i Rynek" 2011, nr 7.
 14. Żabiński L., Koncepcja marketingu a praktyki zarządzania. Istota, sposoby identyfikacji, systematyka, [w:] T. Żabińska, L. Żabiński (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007(a).
 15. Żabiński L., Dylematy badania marketingu produktów systemowych za pomocą metodyki case research, [w:] S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010.
 16. Żabiński L., Węzłowe aspekty metodyczne badań jakościowych praktyk zarządzania marketingowego na przykładzie case study research, [w:] Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007(b).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu