BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Opodatkowanie kosztu długu przedsiębiorstw a koncepcja wspólnej skonsolidowanej korporacyjnej podstawy opodatkowania
Taxation of the Cost of Corporate Debt and the Idea of Common Consolidated Corporate Tax Rate
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 107, s. 89-97, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
System podatkowy, Dług, Prawo podatkowe
Tax system, Debt, Tax regulations
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Podjęcie problematyki systemu opodatkowania kosztu długu w aspekcie Wspólnej Jednolitej Podstawy Opodatkowania wymaga rozpatrzenia specyficznych rozwiązań podatkowych w tym zakresie w Polsce. Pozwoli to na porównanie z założeniami koncepcji wspólnotowej. Celem opracowania jest prezentacja polskiego systemu podatkowego w zakresie zaliczania kosztów długu do bazy podatku dochodowego w kontekście idei CCCBT i analiza możliwości ujednolicenia rozwiązań w ramach systemu podatkowego Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

The current financial crisis and the Europe's debt crisis has highlighted the problem of the European tax systems. On this background the concept of Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) has appeared. The aim of CCCTB is to remove obstacles in functioning of common market and increasing the level of tax harmonization in EU countries. The aim of this paper is to present polish tax system in the aspect of assigning the debt cost to the tax base. There will be also conducted the analysis of the possibility of standardizing solutions within tax system of European Union, taking into account the importance and attractiveness of this solution for Polish enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB). Brussels.
 2. COM(2011) 121/4, 2011/0058 SEC(2011) 315,SEC(2011) 316.
 3. Czekaj J.: Finanse państwa do przeglądu. "Rzeczpospolita" z 27.10.2011 r.
 4. Czekaj J.: Odważne zamierzenia. "Rzeczpospolita" z 21.11.2011 r.
 5. Iwin-Garzyńska J.: Koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2010, nr 7.
 6. Jajuga K.: Elementy nauki o finansach. PWE, Warszawa 2007.
 7. Lubińska T.: Zarządzanie finansami w kryzysie. "Rzeczpospolita" z 03.09.2010 r.
 8. Lubińska T.: To nie rozdęte wydatki są problemem. "Rzeczpospolita"z 13.05.2011 r.
 9. Supera-Markowska M.: Wspólna Skonsolidowana podstawa opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE. CH Beck, Warszawa 2010.
 10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach t.j. Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.
 12. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dz. U. 2002, nr 76 poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu