BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Integracja walutowa a regionalne nierówności gospodarcze : wnioski dla Polski
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 238, s. 19-33, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej
Słowa kluczowe
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Nierówności społeczno-gospodarcze, Integracja monetarna Europy, Polityka regionalna UE, Rozwój regionalny, Polityka walutowa
Economic and Monetary Union (EMU), Social-economics inequality, European monetary integration, EU regional policy, Regional development, Exchange rate policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena znaczenia integracji walutowej dla regionalnych nierówności gospodarczych. Przykładem stanowiącym tło analizy jest integracja na obszarze Wspólnoty Europejskiej oraz sytuacja w Polsce. (fragment tekstu)

The main aim of this article is to evaluate the influence of the monetary integration on economic regional disparities. One of the most important objectives of the EU is to reduce economic, social and territorial disparities within the European Union. The 27-Member-State EU still needs discussion about huge economic and social disparities among these countries and their regions. The article is divided into five major parts. The first part is about the theory of monetary integration. The second part concentrates on the Economic and Monetary Union. The third part is Opinion of the Committee of the Regions on Economic and Monetary Union. The next part is about the influence of monetary integration on economic regional disparities. The last part is about regions in Poland in the light of monetary integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
 2. Borowiec J., Wilk K., Integracja europejska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 3. Boschma R., The implications of the European monetary union for regional development: comments on the contribution of Begg & Hodson, University of Utrecht, Utrecht 2000.
 4. Coffey P., Presley J.R., European Monetary Integration, Macmillan Press, London 1976.
 5. Cuadrado-Roura J.R., Parellada M., Regional Convergence in the European union, Springer-Verlag, New York 2002.
 6. Effects of a monetary union on local area and regions, Opinion of the Committee of the Regions of 18 September 1996 on Economic and Monetary Union, Brussels, 3 October 1996.
 7. El-Agraa A.M., The European Union. Economics and Policies, Pearson Education 2001.
 8. Gajewski P., Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S., Szanse i zagrożenia związane z przyjęciem euro przez Polskę w ujęciu regionalnym, [w:] Raport na temat pełnego uczestnictwa RP w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, Projekty badawcze cz. II, NBP, Warszawa 2009.
 9. Gawlikowska-Hueckel K, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej - Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 10. Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 11. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta i Obszary Wiejskie, MRR, Warszawa 2010.
 12. Machlup F., Integracja gospodarcza - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 13. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 14. Mundell R.A., International Economics, The Macmillan Company, Ney York 1968.
 15. Protocol on the convergence criteria referred to in Article 121 (ex Article 109j) of the Treaty establishing the European Community.
 16. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
 17. Raport na temat pełnego uczestnictwa RP w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 18. Report on progress towards convergence and the recommendation with a view to the transition to the third stage of economic and monetary union, European Commission, 25 march 1998.
 19. Rozwój regionalny w Polsce, Raport 2009, MRR, Warszawa 2009.
 20. Świerkocki J., Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, PWE, Warszawa 2004.
 21. Zabielski K., Finanse międzynarodowe , PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/390
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu