BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuna-Marszałek Anetta (Uniwersytet Łódzki), Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmienność giełdy papierów wartościowych po wprowadzeniu euro - analiza wybranych rynków
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 238, s. 77-88, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Stock market, Euro, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia euro na ryzyko występujące na giełdzie papierów wartościowych. Przyjęto tezę, że unia monetarna istotnie ogranicza ryzyko walutowe. Oczywiście niemożliwa jest pełna eliminacja tej zmienności, ale dla inwestora spoza Europy strefa euro staje się dzięki temu obszarem, na którym występuje tylko ryzyko systematyczne poszczególnych giełd i specyficzne wybranych aktywów. Dodatkowo ujednolicenie części polityki monetarnej ogranicza ryzyko stopy procentowej sprowadzając je głównie do ryzyka inflacji. Dzięki temu inwestorzy spoza Europy mogą skoncentrować się na budowaniu portfeli, których wzrost wartości wynikać będzie przede wszystkim ze wzrostu cen spółek europejskich. Istotnie ograniczając zmienność wywołaną zmianami stóp procentowych i kursów walutowych wprowadzenie euro powinno przyczyniać się do stabilizacji cen na giełdach europejskich. Weryfikacja tej hipotezy jest główną przesłanką niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

There were significant changes in the range of the information access observed during last two decades. It has determined growth of the international capital exchange. The effect of such situation is raising foreign investors' participation in exchanges' turnover. The monetary union in Europe indeed decreased FX risk in euro zone additionally. The goal of this paper is to analyze how the introduction of the euro influenced on stock exchange volatility. The hypothesis about the introduction of the euro stabilizing influence on euro zone stock exchanges volatility verification has been undertaken. The previous research does not fully confirm legitimacy of this opinion. The occurrence of such influence possibility has been proved, but the researchers are far from straight generalizations. The empirical analysis conducted in the article did not prove the hypothesis about the introduction of the euro stabilizing influence on euro zone stock exchanges with no doubts. There were some stock exchanges lowering their volatility after EMU accession analyzed in the paper, but we also find some others that such situation did not appear. Strong positive verification of Authors' hypothesis cannot be done. However the hypothesis about the introduction of the euro stabilizing influence on euro zone stock exchanges volatility may be verified empirically. Although some other important stock exchange volatility determinants, strengthening or reducing the role of euro, may be omitted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou, O. Olusi, K. Paudyal, Has the Euro reduced Currency and Equity Market Risk Premiums?, Working Paper Series, August 2006, Centre for Empirical Research in Finance, Durham Business School, University of Durham, United Kingdom
 2. S. M. Bartram, G. A. Karolyi, The impact of the introduction of the Euro on foreign exchange rate risk exposures, Journal of Empirical Finance 13 (2006), s. 519-549
 3. M. Billioi L. Pelizzon, Volatility and Shock Spillover before and after EMU in European Stock Market, Journal of Multinational Financial Management, Volume 13, Issues 4-5, December 2003, s. 323-340
 4. E.F. Brigham, L.C. Gapensky, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000
 5. L. Cappiello, P. Hördahl, A. Kadareja, S. Manganelli, The Impact Of The Euro On Financial Markets, Working Paper Series, No 598 / March 2006, European Central Bank 2006
 6. J. G. Dias S. B. Ramos, The dynamics of EMU stock market cycles before and after the euro, European Financial Management Association 2010 Annual Meetings Conference Papers
 7. J. C. Francis, Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG Press, Warszawa, 2000
 8. L. Karlinger, The Impact of Common Currencies on Financial Markets: A Literature Review and Evidence from the Euro Area, Working Paper 2002-35, Bank of Canada 2002
 9. T. Korkeamäki, The effects of the Euro on interest rate sensitivity, Bank of Finland, Working Paper Series, November 2007
 10. M. Melle, The euro effect on the integration of the European stock markets, EFMA 2004 Basel Meetings Paper, Universitat Basel, Basel, Switzerland
 11. Morana i A. Beltratti, The effects of the introduction of the euro on the volatility of European stock markets, Journal of Banking & Finance 26 (2002), s. 2047-2064
 12. T. Panagiotidis, Market Efficiency and the Euro: The case of the Athens Stock Exchange, Economics and Finance Working Papers, Brunel University, 03-08
 13. S. Savva, D. R. Osborn, L. Gill, Spillovers and Correlations between US and Major European Stock Markets: The Role of the Euro, Centre for Growth and Business Cycle Research, Economic Studies, November 2005, Number 064, University of Manchester, Manchester, UK
 14. M. Syllignakis, EMU's Impact on the Correlation across the European Stock Markets, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 6 (2006), s. 209-219
 15. Yin-Wong, F. Westermann, Equity Price Dynamics Beforeand After The Introduction Of The Euro: A Note, CESifo Working Paper No. 420, February 2001 Center for Economic Studies & Ifo Institute for Economic Research, Munich, Germany 2001, s. 11
 16. W. Tarczyński , M. Mojsiewicz , Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001
 17. www.www.world-exchanges.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/394
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu