BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuziemska Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Problem nierównowag na rachunkach obrotów bieżących w strefie euro
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 238, s. 89-105, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej
Słowa kluczowe
Obrót bieżący, Euro, Rachunek obrotów bieżących, Równowaga gospodarcza
Current account balance, Euro, Current account, Economic equilibrium
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Problem rosnących i trwałych nierównowag zewnętrznych jest najczęściej sprowadzany do deficytu na rachunku obrotów bieżących w Stanach Zjednoczonych oraz nadwyżek na rachunkach obrotów bieżących w państwach Azji Wschodniej i Środkowego Wschodu. Relatywna marginalizacja zjawiska nierównowag na rachunkach obrotów bieżących w krajach strefy euro może wynikać z faktu, że saldo na tym rachunku całej strefy euro jest w quasi-równowadze. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to analyze the problem of current account imbalances in the euro zone. The theory of current account balance, namely the relation between the domestic production and absorption, domestic savings and investments as well as the Feldstein-Horioka puzzle is outlined. Then, the current accounts' evolution and determinants in chosen countries, i.e. Greece, Portugal, Spain, Ireland and, as a counterexample, Germany is depicted. Afterwards, the potential consequences of current account deficit accumulation i.e. foreign debt increase and its possible results is presented. Finally, potential ways to reduce the current account deficits are described and an attempt to draw conclusions for Poland in the light of the euro zone entry is made. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahearne A., Schmitz B., von Hagen J., Current account imbalances in the euro area (draft version), Center for Social and Economic Research, Warsaw, March 2007.
 2. Alexander S.S., Effects of devaluation on a trade balance, IMF Staff Papers, 1952.
 3. Bitzis G., Paleologos J.M., Papazoglou Ch., The determinants of the Greek current account deficit: the EMU experience, Journal of International and Global Economic Studies, 2008.
 4. Blanchard O., Giavazzi F., Current account deficits in the euro area. The end of the Feldstein Horioka puzzle?, Massachusetts Institute of Technology Working Paper Series, no 03-05, September 2002.
 5. Blanchard O., Adjustment within the euro. The difficult case of Portugal, November 2006.
 6. Chinn M.D., Prasad E.S., Medium-term determinants of current accounts in industrial and developing countries: an empirical exploration, Journal of International Economics (59) 2003.
 7. Feldstein M., Horioka C., Domestic Saving and International Capital Flows", The Economic Journal, 1980 r.
 8. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010.
 9. La Caixa, The Spanish economy monthly report, September 2006.
 10. Najlepszy E., Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
 11. O' Brien M., Building for the future? Interpreting an "Irish" Current Account Deficit, The Economic and Social Research Institute, Dublin, Winter 2007.
 12. Rozkrut M., Woreta R., Sukcesy i porażki Grecji na drodze do strefy euro. Wnioski dla nowych krajów UE, NBP, Materiały i Studia, zeszyt nr. 188, Warszawa 2005.
 13. The Economist, Europe`s engine. Living with a stronger Germany, 13-19 March, 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/395
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu