BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszczak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Socio-Economic Determinants of Regional Development in the EU-25
Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju regionów UE-25
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2012, z. nr 28, s. 16-23, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Czynniki rozwoju gospodarczego, Polityka regionalna UE
Regional development, Factors of economic development, EU regional policy
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny poziomu rozwoju 122 regionów UE-25, wydzielonych zgodnie z metodologią FADN. Dokonano oceny na płaszczyźnie ekonomicznej i społecznej oraz posługując się modelem regresji wskazano na czynniki mające wpływ na poziom rozwoju, mierzony wielkością dochodu przypadającego na mieszkańca regionu. W analizie czynników wpływających na zróżnicowany poziom rozwoju regionalnego posłużono się metodą opartą na redukcji przestrzeni wielocechowej poprzez analizę głównych składowych. Wszystko to posłużyło rozwiązaniu problemu naukowego polegającego na wykorzystaniu zawartych w nim instrumentów oceny do wskazania najważniejszych determinant rozwoju w wyodrębnionych skupieniach regionów. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to assess the level of development of 122 regions of the EU-25, separated in accordance with the methodology FADN. There was made an assessment on the economic and social progress and using the regression model influencing the level of development, measured in terms of income per capita in the region. In the analysis of factors influencing the different levels of regional development method was used based on the reduction of space by analyzing multitrait principal components. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., Perdał R., 2008, Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie regionalnym Unii Europejskiej [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni, nr 4, red. S. Dołzbłasz, A. Raczyk, IGiRR, Uniwersytet Wrocławski.
  2. Matuszczak A., 2010a, Zasoby ziemi i pracy w rolnictwie regionów europejskich - próba określenia podobieństw i różnic [w:] Wieś i rolnictwo w procesie zmian. Problemy transformacji rolnictwa europejskiego, red. S. Sokołowska, A. Bisaga, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
  3. Matuszczak A., 2010b, Economic and social development level of regions in the EU-25, "Management", University of Zielona Góra, vol.14, no. 2.
  4. Stanisz A., 2007, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. 3: Analizy wielowymiarowe, Statsoft, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu