BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowal Witold (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmienność kontroli skuteczności marketingowej w świetle wyników badań przedsiębiorstw
Variability of Marketing Effectiveness Control in Respect of The Results of Companies Research
Źródło
Nauki o Zarządzaniu / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012, nr 4 (13), 125-134, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Management Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Kontrola marketingowa, Marketing, Efektywność marketingu
Marketing control, Marketing, Marketing efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem zainteresowania autora pracy jest zmienność kontroli marketingowej w kontekście zmienności samego marketingu. Wyniki badania wskazują, iż skuteczność strategiczna stanowi najważniejsze, a skuteczność operacyjna najmniej znaczące zadanie w kontroli marketingowej. Natomiast od strony informacyjnej najważniejszą rolę w kontroli skuteczności przypisuje się ocenie sprzedaży, udziału w rynku, satysfakcji i lojalności nabywców. (abstrakt oryginalny)

The article aims to explore the problem of changeability of marketing control in the context of changeability of marketing itself. The results have demonstrated that strategic effectiveness is the most important task of the marketing control, whereas the role of the operational effectiveness turns out to be insignificant. The main role in the effectiveness control is played by: sales, market share, customer satisfaction and customer loyalty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berry L., Relationship Marketing, [w:] L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983.
  2. Doyle P., Value-Based Marketing. Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, John Wiley, 2000.
  3. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
  4. Felton A.P., Making the marketing concept work, "Harvard Business Review" 1959.
  5. Kowal W., Kontrola marketingowa - teoria i praktyka jej funkcjonowania w polskich przedsiębiorstwach, [w:] J. Mońka, D. Sołtys (red.), Controlling - koncepcja, wdrożenia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 956, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
  6. Kowal W., Funkcjonowanie kontroli marketingowej w polskich przedsiębiorstwach, "Marketing i Rynek" 2003, nr 12.
  7. Kowal W., Ocena koncepcji marketingowych z perspektywy prakseologii, [w] S. Figiel (red.), Market- ing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, PWE, Warszawa 2010.
  8. Otto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  9. Żabińska T., Żabiński L. (red.), Zarządzanie marketingowe. Koncepcje marketingu a praktyki zarządzania. Aspekty teoretyczne i badawcze, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-6000
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu