BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Restrukturyzacja przedsiębiorstw na przykładzie podmiotów publicznej radiofonii w warunkach spadku wpływów abonamentowych
Restructuring of Public Broadcasting Stations in Conditions of Decreased Subscription's Receipts
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 245-254, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Media, Zarządzanie, Rynek radiowy, Radiofonia, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja zatrudnienia
Media, Management, Radio market, Radio broadcasting, Restructuring of enterprises, Employment restructuring
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza działań restrukturyzacyjnych podejmowanych przez podmioty publicznej radiofonii w Polsce w kontekście spadku wpływów abonamentowych. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Horyzont czasowy badań wyznaczają lata 2000-2010. Analizie poddano kwestie wpływu negatywnych zmian w zakresie finansowania abonamentowego na podstawowe zmienne determinujące wynik finansowy w spółkach radiofonii publicznej w Polsce oraz podejmowane działania naprawcze w sferze pozyskiwania przychodów z innych źródeł czy też redukcji kosztów. Zwrócono również uwagę na kwestie restrukturyzacji zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was an analysis of restructuring activities made by public broadcasting stations in Poland in conditions of decreasing subscription's receipts. The article has a theoretical-empirical character. The time horizon of the research is 2000-2010. The article analyses the impact of negative changes in the subscription financing on the basic variables determining broadcasting entities' financial outcomes. Moreover, it presents restructuring activities aimed at income growth and cost reduction. The article also analyses problems of employment restructuring. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki, R., 2003, Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, Difin, Warszawa.
 2. Czermiński, A., Czerska, M., Nogalski, B., Rutka, R., Apanowicz, J., 2001, Zarządzanie organizacjami, Dom Organizatora, Toruń.
 3. Hozer, J., 1998, Statystyka. Opis statystyczny, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 4. KRRiT, 2001-2011a, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, KRRiT, Warszawa.
 5. KRRiT, 2011b, Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku, KRRiT, Warszawa.
 6. KRRiT, 2011c, Strategia regulacyjna na lata 2011-2013, KRRiT, Warszawa 2011.
 7. Kunasz, M., 2010, Zarządzanie procesami, Economicus, Szczecin.
 8. Mazur-Wierzbicka, E., 2007, Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Bernat, T. (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 9. Nalepka, A., 1998, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków.
 10. Ostasiewicz, S., 2003, Pomiar statystyczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Sapijaszka, Z., 1997, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Sobczyk, M., 2007, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Suszyński, C., 2003, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu