BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk-Stelmachowicz Marzena (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Trudności związane z implementacją systemu zarządzania środowiskowego w świetle badań własnych i studiów literaturowych
Difficulties Associated with Implementation of Environmental Management System in the Light of the Author's Own Research and Literature Studies
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 243, s. 124-140, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Normy ISO 14001, System zarządzania środowiskiem, Implementacja, Badania empiryczne
ISO 14001, Environment management system, Implementation, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Praca zawiera wyniki badań empirycznych. Przedstawiono w niej doświadczenia przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego wynikające z implementacji systemu zarządzania środowiskowego według wymagań normy ISO 14001. W opracowaniu zaprezentowano analizę trudności związanych z wdrażaniem wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 w badanych przedsiębiorstwach. Dokonano także konfrontacji wyników badań własnych z wynikami badań zarówno krajowych, jak i zagranicznych autorów. (abstrakt oryginalny)

The article presents detailed results of the author's research . Thanks to them it was possible to obtain, for example, some data on difficulties which appeared during the implementation of the environmental management system according to ISO 14001 standards in Poland and abroad. The identified difficulties are the main issue of this article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babakri, K.A., Bennett, R.A., Franchetti, M., 2003, Critical Factors for Implementing ISO 14001 Standard in United States Industrial Companies, Journal of Cleaner Production, vol. 11, no. 7.
 2. Bansal, P., Bogner, W.C., 2002, Deciding on ISO 14001: Economics, Institutions, and Context, Long Range Planning, vol. 35, no. 3.
 3. Boudouropoulos, J.D., Arvanitoyannis, J.S., 1998, Current State and Advantages in Implementation of ISO 14000 by the Food Industry. Comparison of ISO 14000 to ISO 9000 to other environmental programs, Trends in Food Science & Technology, vol. 9, no. 11-12.
 4. Carraro, C., Leveque, F., 1999, Voluntary Approaches in Environmental Policy, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht (Netherlands).
 5. D'Aveni, R.A., 1995, Hypercompetitive Rivalries - Competing in Highly Dynamic Environments, The Free Press.
 6. Gasiński, T., Najczęstsze problemy związane z wdrażaniem SZŚ - identyfikacja aspektów środowiskowych, www.eko-net.pl [dostęp: 08.09.2011].
 7. Jaffe, A.B., Palmer, K., Environmental regulation and innovation, A panel data study, NBER, Working Paper Series, w: Dean, T.J., Brown, R.L., Stango, V. (eds.), 2000, Environmental Regulation as a Barrier to the Formation of Small Manufacturing Establishments: a Longitudinal Examination, Journal of Environmental Economics and Management, vol. 40, no. 1.
 8. Jensen, P., 1999, What Problems do SMEs Have with ISO 14001 and How Can We Help them?, International Network for Environmental Management, http://www.inem.org/htdocs/iso/jensen-sme.html [dostęp: 21.12.2010].
 9. Johannson, L., 1997, The Challenge of Implementing ISO 14001 for Small I- and Medium-sized Enterprises - Surviving in the New Global Jungle, Environmental Quality Management, vol. 7, no. 2.
 10. Jorgensen, T.H., Mellado, M.D., Remmen, A., 2006, Integrated Management Systems - Three Different Levels of Integration, Journal of Cleaner Production, vol. 14, no. 8.
 11. Matuszak-Flejszman, A., 2000, System zarządzania środowiskowego - aktualna sytuacja w Polsce, Problemy Ocen Środowiskowych, nr 1 (8).
 12. Matuszak-Flejszman, A., 2001, Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, PZIiTS, Poznań.
 13. Petroni, A., 2001, Developing a Methodology for Analysis of Benefits and Shortcomings of ISO 14001 Registration: Lessons from Experience of a Large Machinery Manufacturer, Journal of Cleaner Production, vol. 9, no. 4.
 14. Piontek, F., 2001, Kategoria efektywności w procesie ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia i Środowisko, nr 2(19).
 15. Poskrobko, B. (red.), 2003, Zarządzanie środowiskiem. Teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
 16. Pochyluk, R., 2000, Niedomagania SZS w polskich przedsiębiorstwach, Problemy Ocen Środowiskowych, nr 2, http://www2.eko-net.pl/object.php//act/sho/oid/b9e30d8a-2a40ecl89ea875cb5aa6ec29 [dostęp: 21.11.2010].
 17. Pochyluk, R., 2003, Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Problemy Ocen Środowiskowych, nr 2 (21).
 18. Rondinelli, D., Vastag, G., 2000, Panacea, Common Sense, or Just a Label? The Val of ISO 14001 Environmental Management Systems, European Management Journal, vol. 18, no. 5.
 19. Rybka, A., 2005, Uwarunkowania zarządzania środowiskowego w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, nr 1701, z. 32.
 20. Schaper, M., 2002, Small Firms and Environmental Management Predictors of Green Purchasing in Western Australian Pharmacies, International Small Business Journal, vol. 20, no. 3.
 21. Sus-Januchowska, A., 2008, Współczesne planowanie strategiczne, Zarządzanie i Marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 13, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 22. Szymański, J., Pochyluk, R., 2001, Jaka jest skuteczność systemów zarządzania środowiskowego, Problemy Ocen Środowiskowych, nr 2(13).
 23. Tokarski, S., Czajkowski, K., 2007, Uwarunkowania systemu motywacyjnego w przełamywaniu barier wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 i ISO 14001, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Sukces organizacji uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne", nr 2, Sopot.
 24. Zutshi, A., Sohal, A., 2004, A Study of the Environmental Management System (EMS) Adoption Process within Australasian Organizations, Technovation, vol. 24, no. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu